Aby byly podmínky pro působení dělostřelců co nejvíce podobné reálnému nasazení, cvičilo se nejen ve dne, ale i v noci nebo za zhoršených meteorologických podmínek, kdy jim pomáhaly vyhledávací radiolokátory.

„Hlavním cílem cvičení bylo sladit poskytování dělostřelecké podpory a zautomatizovat činnosti obsluhy děl stejně jako velitelského sboru dělostřeleckých baterií. Velící se procvičili v plánování palby a jejím řízení včetně organizace bojových ostrých střeleb,“ uvedla tisková a informační důstojnice jineckého pluku Gabriela Kugler.

Řada cvičících vojáků už má zkušenosti ze zahraničních operací například z Afriky. Mise takového rozsahu s děly, jaká je čeká v Pobaltí, ale bude pro všechny novou zkušeností.

Hlavní prioritou jejich nasazení v Litvě bude poskytování dělostřelecké podpory mechanizovaným jednotkám po dobu jednoho roku.

„Všichni příslušníci dělostřeleckého pluku chápou důležitost úkolu nasazení do zahraniční operace. Cítíme odhodlanost splnit zadané úkoly. Vojáci si jsou vědomi toho, že nasazení do operace nám pomůže získat nové zkušenosti a prohloubit naše schopnosti v oblasti poskytování palebné podpory v součinnosti s příslušníky členských států NATO,“ řekl k významu nasazení v nadcházející zahraniční operaci velitel dělostřeleckého pluku plukovník Jan Cífka.