Pozvání na slavnostní předání v pondělí 30. května přijala celá řada hostů v čele s velitelem Pozemních sil armády České republiky generálmajorem Ladislavem Jungem. Slavnostního aktu se také zúčastnili velitelé brigád a pluků pozemních sil, starosta městysu Jince a bývalí velitelé pluku.

Dosavadní velitel jineckého pluku Milan Kalina odchází na pozici velitele Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy ministerstva obrany v Moravské Třebové. Spolu s ním odchází plukovník Křenek, který zastane funkci vedoucí náčelníka dělostřelectva.

Ze slavnostního předávání ocenění vojákům, kteří se svým činem zasloužili o záchranu lidského života, na Generálního štábu Armády České republiky v Praze.
OBRAZEM: Vojáci dostali ocenění, mezi nimi i členové jineckého pluku

Odcházející velitel ve svém projevu poděkoval všem vojákům za odvedenou práci, podporu a za odpovědné podílení se na plnění úkolů a upevňování dobrého jména pluku. „Při plnění úkolů jste často prokazovali vysokou profesionalitu. Vysoce oceňuji prokazovanou sounáležitost s úkoly pluku a mými rozhodnutími. Všichni víme, že nemohla být vždy jen populární,“ uvedl Kalina, jenž také novému veliteli popřál hodně štěstí v nové funkci a mnoho sil při plnění úkolů, které budou před pluk postaveny.

Po dvou a půl letech se tak do Jinců vrací Jan Cífka, který vystudoval vojenskou střední školu v Martině a následně vysokou školu ve Vyškově. Od skončení studií postupně prošel všemi velitelskými a štábními funkcemi na úrovni dělostřelecké baterie, oddílu a pluku. Absolvoval také čtyři zahraniční operace, z čehož jednou byl zařazen jako velitel kontingentu české armády v sestavě KFOR Společného operačního centra ministerstva obrany v Kosově.

Doprovodný program.
PODÍVEJTE SE: Armádní záložníci poměřili síly při mezinárodní střelecké soutěži

„Pevně věřím, že společně budeme úspěšně plnit úkoly, cíle a plány, které před námi stojí. Hlavně se připravit na přijetí nové techniky v rámci přezbrojení našeho pluku a to nejen příchodem nového samohybného děla Caesar ráže NATO, ale i nových vozidel MKPP-TTITUS a dalších. Mezi hlavní úkoly i nadále pokračovat v rozvoji infrastruktury v posádce a také stabilizovat personál,“ zaznělo z úst nového velitele 13. dělostřeleckého pluku.

Součástí ceremonie bylo i předávání pamětních mincí a rukávových nášivek, které symbolizují modernizaci dělostřelectva. Jako stvrzení vyhlášení personálních rozkazů, byl předán bojový prapor do rukou novému veliteli a podepsání jmenovacího dekretu.