Ještě bych se vrátila k veletrhu. Proč právě Farní charita přišla s nápadem jej uspořádat?
Farní charita už v Příbrami působí dlouhá léta a má potenciál takovou akci zaštítit, a to jak personálně, tak po finanční stránce. Známe se s ostatními neziskovkami, v Příbrami navíc působí řada nových, například ADRA a jejich dobrovolnické centrum. Takže jsme si řekli, že využijeme znalostí terénu a takovouhle akci uspořádáme.

Žádali jste o pomoc město?
S městem jednáme, oslovili jsme Centrum sociálních služeb a azylový dům, takže se na veletrhu budou prezentovat i služby města, ale o nějaké větší podpoře jsme ani nejednali, protože zaprvé by schvalování peněz trvalo dlouho a zadruhé je to akce neziskovek, smysl zůstane zachován. Peníze a schopnosti k uspořádání máme.

Ve funkci ředitele charity jste téměř rok. Co se podařilo dotáhnout, nově založit a co se nepovedlo?
V první řadě se podařilo úspěšně navázat na práci Farní charity Příbram a daří se rozšiřovat služby a poskytovat je na stále lepší úrovni. Ať je to pečovatelská, ošetřovatelská péče nebo fungování denního stacionáře. Konkrétně v denním stacionáři se částečně obměnil personál, máme tam novou vedoucí. Od září tam dochází dobrovolnice, pomáhá nám s klienty, což je pro ně oživení a velice kladně paní přijali. Mám radost z toho, jak stacionář funguje. Počet klientů se navýšil. Podobně je tomu u ošetřovatelské péče, kde přes léto přibyli noví zaměstnanci. V červenci jsme „trhli historický rekord". Domácí péče je opravdu v kurzu. Lidé si zvykli na to, že ta možnost tady je a i lékaři ji více využívají, protože nás už znají. Já sám mám zkušenost z vlastní rodiny, jak je pro mého příbuzného důležité, že se o něho můžeme postarat v domácím prostředí.

Co se nepovedlo?
Asi to, co je nejvíc vidět, když k nám přijdete. Ne, že by mě to mrzelo, ale myslím nejvíc na to, že jsme stále v těchto malých prostorech. Nicméně, i tohle je na dobré cestě. Měli bychom se na jaře stěhovat do nových prostor, kde bychom měli už kvalitní zázemí pro všechny naše služby, pro zaměstnance. Plánujeme rekonstrukci toho objektu, abychom nabídli lepší zázemí pro denní stacionář, lepší přístupnost, lepší okolí, kde bude upravená zahrada.

Prozradíte místo?
Je to v Jiráskových sadech nahoře, budova nad základní školou, bývalý internát. V současnosti jednáme o pronájmu. Je to věc, kterou řeším od svého nástupu, kdy byla hlavním požadavkem zaměstnanců. Denní stacionář má sice vyhovující podmínky, ale když už přišla nabídka mít všechno v jednom, tak jsme toho využili. Je to úžasná věc.