„Řádně jsem podala žádosti o refundaci žákovského jízdného, jež mělo být v měsíci červenci za I. pololetí poukázáno na účet. Dosud však nic takového neproběhlo, tudíž se ptám nejen jménem svým, ale i ostatních rodičů, jestli tento projekt neutichl a zda to nebyly jen pouhé sliby,“ nechala se slyšet Jindřiška Šmejkalová.

Zdržení proplácení žákovského jízdného způsobila podle mluvčí kraje Berill Maschekové technická závada. Problém byl v softwaru a protože krajský úřad nechtěl zbytečně narychlo nakupovat nový drahý, vyřizovalo se tentokrát žákovské jízdné ručně.

„Velmi se všem rodičům omlouváme, nyní už rada kraje schvaluje každý týden tisíce žádostí. Rodičům, jimž ještě nebyly peníze poukázány, by měly přijít během několika dnů,“ doplnila Berill Mascheková a zároveň připomněla, že systém podávání žádostí o proplacení žákovského jízdného na příští rok zůstává stejný, tedy že je třeba žádost podat do poloviny října.