Že situace v okresní organizaci není nijak růžová, se dá usuzovat z dopisu, který zaslal všem členům, kde uvádí, že ho k rezignaci vedlo, že už nechtěl nadále čelit tlakům, kterým jsem byl vystaven, a nechtěl rovněž vystavovat ostatní členy okresního výkonného výboru napjaté atmosféře při jednáních.

Bude jistě zajímavé sledovat, zda se bývalý hejtman i příbramský starosta Josef Řihák objeví na kandidátce ČSSD do komunálních voleb či nikoli. Funkce předsedy okresní organizace byla jednou z posledních, kterou ve straně zastával.