Za svoji práci byl Josef Velfl 12. prosince oceněný ministrem průmyslu a obchodu ČR Jiřím Havlíčkem a předsedou Českého báňského úřadu Martinem Štemberkou resortní medaili Jiřího Agricoly za zásluhy o rozvoj českého hornictví. 

Na návrh Českého báňského úřadu byl jedním z 15 vyznamenaných, z toho dvou in memoriam, v rámci České republiky z řad osobností působících jednak vědecko-výchovnou činností na půdě našich nebo zahraničních univerzit při vzdělávání technické inteligence, ve výzkumných ústavech, na poli báňské legislativy, v čele těžařských podniků nebo v podmínkách důlního záchranářství. Ocenění se týkala přínosu v oblasti nových technických a technologických objevů, rozvoje horního práva, vysokoškolské pedagogické práce, záchrany lidských životů a také péče o montánní památky a uchovávání hornických tradic. 

Medaili získal Josef Velfl za dlouholeté budování Hornického muzea Příbram, badatelskou, publikační a další prezentační činnost v tuzemsku i zahraničí týkající se historie hornictví, jakož i za členství ve vědeckých radách. S vyznamenáním se připojil též Cech příbramských horníků a hutníků udělením medaile Signum Gratiae za podporu udržování hornických a hutnických tradic.