Premiérově byl spuštěn elektronický systém podávání žádostí, který byl ve zkušebním provozu a běžel tak duálně s žádostí v papírové podobě, kterou elektronický systém vygeneroval. Na podrobnosti průběhu podávání žádostí a konkrétní čísla se Tomáš Vašíček zeptal radního města Příbrami Juraje Molnára.

Kolik žádostí o dotaci bylo v jednotlivých oblastech podáno?
V oblasti církví a náboženských společností bylo podáno šest žádostí, v oblasti výchovy a vzdělání evidujeme 98 žádostí, na kulturní aktivity podali jednotlivci i spolky celkem 84 žádostí, v rámci kapitoly sociálních a zdravotních dotací bylo podáno 60 žádostí, na životním prostředí evidují 16 žádostí a pro oblast sportu je podáno 54 žádostí, z toho 4 na investiční výdaje, 22 na činnost sportovních občanských sdružení, 20 na významné jednorázové sportovní akce a osm na významné sportovní akce klubově neorganizovaných sportovců.

Jak fungoval systém elektronického podání žádostí?
Systém fungoval bez větších chyb a problémů. Pouze někteří žadatelé, kteří dávali žádost v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví, měli problémy s elektronickou formou, se kterou se obtížněji sžili. Bylo zaznamenáno i pár technických nedostatků, například s přílohami, ale vše bylo průběžně řešeno, systém vydržel nátlak a všechny žádosti dorazily.

Jaká bude nyní cesta žádostí?
Na jednotlivých odborech podle oblasti, ve které je žádost podána, se nyní žádosti kontrolují po formální stránce. Pokud úřednice objeví nějaký nedostatek – například nevyplněný kontaktní údaj, špatně vyplněnou adresu sídla a podobně, tak kontaktují žadatele, aby nedostatek v řádu dnů odstranil. Poté budou mít čas na projednání žádostí městské komise, které mají doporučující stanovisko. No a pak již žádosti čeká konečný běh v rámci porady starosty, projednání radou města a samozřejmě konečné schválení je na zastupitelstvu města.

Elektronický systém se osvědčil, vymizí v příštím roce papírová forma?
Ano. Cílem elektronizace systému byl mimo jiné úbytek „papírování", které je s fyzickým podáním žádosti spojené. Také případné nedostatky se skrze elektronický formulář odstraňují snáze. Vzhledem k tomu, že systém fungoval v pořádku, není důvod nadále papírovou formu podání požadovat.

Dodejme, že jako každoročně překračují žádosti v některých oblastech rozpočtové možnosti města, a tak musí žadatelé počítat s tím, že uspějí jen částečně či neuspějí vůbec. Např. v oblasti životního prostředí mají žádosti souhrnnou hodnotu 454 tisíc korun. Za zmínku stojí i informace z jednání finančního výboru, který zastupitelstvu navrhuje úplně zrušit dotační položku pro církve a náboženské společnosti, a to s odvoláním na církevní restituce.

Tomáš Vašíček