Sedmdesát procent nákladů na opravu šlo z dotací, zbytek z rozpočtu Hvožďan. „Kaple má novou omítku, nevyhovující eternit byl vyměněn za bobrovku, nová je i klempířina. Po opravě je i zvonička, kde jsou částečně nové šindele. Na vrchol zvoničky byl osazen nový kříž a do výklenku přibyla soška Panny Marie," sdělila starostka Hvožďan Markéta Balková k rekonstrukci kapličky, jejíž modrou barvu si určili sami Pozdynští. Barva symbolizuje, že se jedná o mariánskou kapli, která je typickým příkladem jihočeského venkovského baroka.

„Obřad svěcení sloužil z pověření českobudějovického biskupa náš pan farář páter Jan Kuník. Na svěcení kaple a následně mši svatou se sešlo na 100 občanů, kteří si přišli prohlédnout opravenou kapličku a nahlédnout do jejích výjimečně otevřených útrob," doplnila starostka Balková.

V úvodu obřadu zazpívaly pozdyňské ženy v doprovodu harmoniky písničku o Pozdyni a poté začalo samotné zahájení, při němž promluvila starostka obce a kronikářka poté přítomné seznámila s historií Pozdyně. Sváteční den pokračoval sousedským posezením v místním pohostinství. Součástí opravy kapličky bylo i nové umístění pomníku padlým I. i II. světové války. Nově je pomník osazen z boku kaple na velkém žulovém kameni se jmény všech obětí.