„Z hlediska vlastníka či správce pozemku je žádost o jejich pokácení zcela pochopitelná. K rybníku chodí hodně lidí a určité riziko tu tedy skutečně je. Kdyby uschlá větev na někoho spadla, mohl by být vlastník obviňován, že stromy neudržuje," konstatuje Jaromír Bláha z Hnutí Duha.

Rybník Papež a stromy kolem něj jsou sice úředně v intravilánu obce, ale reálně je to kus přírody, na který navazují podmáčené louky a brdské lesy. Dilema to není jednoduché. Kam až v údržbě přírody půjdeme? Budeme chtít přírodu zakrátko dezinfikovat, aby nám nemohla ničím ublížit? Budeme chtít preventivně odstraňovat všechny staré nebo už uschlé stromy v lesích, aby na nás nespadly, když jdeme na houby?

„Snad ne. Podle zákonů je už nyní vstup do lesa na vlastní nebezpečí a od prvního června to bude platit díky čerstvě schválené novele zákona o ochraně přírody i obecně v krajině. Vlastník lesa přece nemůže být zodpovědný za úraz způsobený stromem při vichřici, stejně jako vlastník rybníka za to, že se v něm někdo při koupání utopí. Ostatně rizika, že někdo dojde k úrazu uvnitř města, jsou mnohem vyšší než na břehu rybníka se starými stromy," přiklání se Jaromír Bláha k pokácení nad frekventovanou cestu nakloněných stromů, ale ne všech.

Podle něho je dobře, že v případě starých stromů na levém břehu Papeže došlo se zástupcem vlastníka, jímž je rodina Colloredo Mansfeld a dobříšskými úředníky k dohodě na dvou etapách, z nichž první se uskutečnila. Zůstanou i dvě místa v zátokách, kam lidé chodí minimálně, a kde budou stromy ponechané na dožití. Staré usychající nebo uschlé stromy jsou z pohledu ochránců důležité. Například v lesích je na ně vázána plná třetina všech lesních druhů zvířat, rostlin a hub.

Podobně je podle ochránců potřeba zvažovat i žádosti správců rybníků o povolení odstřelu volavek popelavých a bílých, které způsobují úbytek násadových ryb. „Právě intenzivní rybniční hospodaření je důvodem zvýšených škod. Volavky se chovají zcela přirozeně, loví tam, kde množství mladých ryb je mnohonásobně vyšší než v přírodních podmínkách," dodává Jaromír Bláha.