Povolení ke kácení dřevin, jež se nacházejí na pozemcích města, vydává vždy Odbor životního prostředí Městského úřadu Příbram na základě žádosti střediska Veřejné zeleně Technických služeb Příbram, které shromažďuje také požadavky obyvatel ke kácení jednotlivých stromů. Odborníci pak posoudí stav navrhovaných dřevin z jejich zdravotního hlediska i z pohledu jejich možného růstu, či zda neohrožují své okolí nebo provoz na komunikacích.
Důvodem k odstranění stromů může být jejich havarijní stav, kvůli kterému hrozí nebezpečí pro kolemjdoucí, motoristy či okolní majetek. Právě kvůli tomu byl pokácen smrk na Rynečku u Q – klubu.


„Přes pozitiva, že smrk byl v dobrém zdravotním stavu, bylo nutné zohlednit všechna rizika, proto jsme povolení k pokácení stromu vydali,“ sdělil vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu Příbram Petr Walenka.
Při stavbě zpevněného břehu Příbramského potoka ho Povodí Vltavy na naléhání občanů ušetřilo. Nicméně na žádost vlastníka posoudil situaci certifikovaný arborista, který upozornil na to, že strom je kořeny upevněn jen z poloviny a navíc má náklon, tudíž hrozí jeho vyvrácení a tím pádem i možné škody na zdraví lidí či majetku.


Dále jsou také pokáceny stromy, které jsou sice v dobrém zdravotním stavu, ale nejsou vhodně umístěné, tedy třeba zastiňují byty nebo brání výstavbě. To byla zas situace stromořadí v Březnické ulici, jež muselo ustoupit chodníku před obchodním domem Leko.
U Svatohorských schodů museli 4. ledna zasahovat dobrovolní hasiči, kteří likvidovali prasklý strom u jednoho z východů ohrožující kolemjdoucí.
„Strom jsme pořezali a odstranili tak, aby nikoho nemohl nadále ohrožovat,“ uvedl Martin Poulíček, jeden ze zasahujících hasičů.


Do budoucna počítá město s rozsáhlými úpravami veřejné zeleně na hřbitově a ve dvou alejích.
„Máme zpracovanou projektovou dokumentaci na tři projekty. Jedná se o plán revitalizace zeleně na příbramském hřbitově, inventarizaci dřevin, posouzení zdravotního stavu a návrh na ošetření lipové aleje v Balbínově ulici a jírovcové aleje v Žižkově ulici,“ uvedl starosta města Josef Řihák. „Celkový rozpočet projektů je 8,5 milionu korun. Výše dotace z Evropského operačního programu Životní prostředí by měla činit sedm milionů korun, zbytek uhradí město ze svého rozpočtu.“
Ošetření se bude týkat více než 700 kusů všech druhů dřevin. Projekty počítají s pěstebními zásahy, jako jsou prořezání koruny stromu a její bezpečnostní vázání, konzervační ošetření, kácení či výsadba nových dřevin.