„Důvodem ke kácení hlohů na Sevastopolském náměstí byl výchovný zásah a estetické důvody. Jednalo se o dřeviny přestárlé, dožívající, které pozbyly své funkce. V tomto konkrétním případě jsme dali přednost zvýraznění sadovnicky i esteticky hodnotných jedinců, mohutných buků a habrů, které byly dosud stíněny odstraněnými hlohy. Proto v tomto případě nebyla předepsána náhradní výsadba, jak je obvyklé,“ uvedl mluvčí příbramské radnice Jiří Kubík.

Například na starém hřbitově nebo v Balbínově ulici mělo město v plánu další průřez dřeviny také v rámci nákladné revitalizace zeleně. Žádná firma však nesplnila podmínky výběrového řízení, a tak je nutné projekt odložit. V kácení a prořezávání stromů a dřevin se má i nadále pokračovat.

Více jak sedm stovek stromů ve špatném zdravotním stavu má být podle mluvčího radnice ošetřeno nebo pokáceno v projektu revitalizace zeleně za devět milionů korun. Na to získalo město dotaci z Evropské unie. Především se jedná o dřeviny na hřbitově Na Hvězdičce, kde je řada vzrostlých stromů, které nejsou dlouhodobě příliš udržované a mohou ohrozit i kolemjdoucí osoby. Další dvě části projektu jsou zaměřené na lipovou alej v Balbínově ulici, kde se péče dočká 39 lip a na stromořadí jírovců v Žižkově ulici, kde je třeba prořezat přes stovku stromů.

„Výběrového řízení se zúčastnilo sedm firem, ani jedna ale nepodala nabídku v požadovaných parametrech. Mrzí nás to, ale soutěž jsme museli zrušit. Nyní budeme vypisovat novou výzvu a uskutečníme další výběrové řízení,“ konstatoval místostarosta Příbrami Ivan Šedivý. Projekt revitalizace zeleně se tak zatím posouvá na neurčito.