Smlouvu na tento projekt město uzavřelo už loni, ale vzhledem k nepříznivému počasí projekt startuje až nyní. „Rozpočet projektu je asi 6,2 milionu korun. Evropské unie poskytne 90 procent, což je přibližně 5,2 milionu korun. Zbylé náklady ve výši asi milion korun budou hrazeny z rozpočtu města,“ informoval starosta Příbrami Josef Řihák.

Prvního komplexního ošetření zeleně se dočká příbramský hřbitov. „Celkem tu bude ošetřeno téměř 400 vzrostlých stromů. Práce budou prováděny tak, aby byla zajištěna další životaschopnost stromů. Zároveň bude plně zajištěna bezpečnost občanů na tomto velmi frekventovaném místě,“ sdělil mluvčí příbramské radnice Jiří Kubík.

Nebezpečné stromy, které již nelze ošetřit, budou pokáceny. Na vhodných místech přibudou dřeviny nové. „V průběhu letošního podzimu a na jaře příštího roku bude na hřbitově vysazeno celkem 94 nových stromů a 200 keřů,“ doplnil Kubík. Stromy se budou ošetřovat postupně podle počasí celý letošní rok a ještě v první polovině roku příštího. Projekt zahrnuje také opravu cest a doplnění mobiliáře na hřbitově.

Současně se dočkají ošetření i stromořadí v Balbínově a Žižkově ulici. „Práce realizuje zahradnická společnost s letitými zkušenostmi v oboru. Ošetření korun stromů provádí odborní arboristé čili stromolezci s odpovídajícím vzděláním a praxí. V korunách stromů se budou odstraňovat především větve suché, vitalitně oslabené, nevhodné z hlediska architektury koruny, křížící se, infikované, či napadené škůdci, nebo větve představující riziko z hlediska provozní bezpečnosti. Na některých stromech budou také instalovány bezpečnostní vazby,“ objasnil starosta Řihák.

Radnice žádá občany, aby v době provádění arboristických prací dbali pokynů arboristů a nevstupovali do míst, kde budou práce prováděny. „Hrozí nebezpečí úrazu. Veškeré činnosti budou prováděny tak, aby bylo minimalizováno riziko škod. Firma provádějící práce je pro případ způsobených škod pojištěna,“ doplnil Kubík.

V případě jakýchkoli podnětů k průběhu prováděných prací mohou lidé kontaktovat správce hřbitova, kterým jsou Technické služby Příbram.

Kdo je arborista - stromolezec?

Arborista-stromolezec je odborník, který ošetřuje stromy se záměrem udržet je zdravé a ve stavu provozní bezpečnosti. Navrhuje řešení ošetření na základě arboristických znalostí a zároveň bere v potaz zájmy ochrany přírody a životního prostředí a nařízení bezpečnosti práce. Péče o stromy vyžaduje vysoce kvalifikované vzdělání a důkladné odborné školení; zahrnuje výsadbu, sledování a péči o stromy v širším slova smyslu.