Součástí programu bylo i ocenění lékařů a zdravotních sester, jež se významně zasloužili o rozvoj nemocnice a zdravotnictví na Příbramsku, kterým ředitel nemocnice Stanislav Holobrada předal pamětní medaile. Mezi oceněnými byla vrchní sestra očního oddělení Jana Hrabáková, bývalá vrchní sestra ARO Ludmila Prokopová, primář Petr Ježek, lékařky Eugenie Michovská, Milada Maňhalová, Daniela Pulgertová, nebo doktoři Jindřich Kaňa, Josef Rejlek a Martin Zahradník.

„S úrovní přednášek, dodržením časů vymezených na přednášky, stejně tak i se slavnostní Kadeřábkovou přednáškou jsem byl maximálně spokojen. Vysoce zhodnotili úroveň Kadeřábkova dne všichni přednášející, především paní docentka Drábková, která se přednáškových dnů účastní opakovaně,“ zhodnotil úroveň přednášek organizátor odborné části Martin Polák s tím, že očekával na přednáškách větší účast.

Příští rok se bude konat výroční X. Kadeřábkův den a měl by se protáhnout do dvou dnů. Tematicky se bude věnovat úspěchům, kterých se podařilo dosáhnout během minulých deseti let spolu se spolupracujícími pracovišti, především pak z VFN, NNH, FN Motol, IKEM a dalšími. Přednášet budou jak lékaři a sestry z těchto pracovišť, tak lékaři a sestry z příbramské nemocnice. „Další ročníky již přenechám někomu ze svých kolegů a bude na něm, jak dále tuto tradici bude dále rozvíjet,“ říká Martin Polák.

V příštím roce by také měla vyjít kniha o významných osobnostech příbramského zdravotnictví, včetně audio a videonahrávek se vzpomínkami žijících osobností nebo jejich potomků.

Autorem této publikace je právě výše zmíněný Martin Polák.