Povedlo se vám dodržet termín? Kam bioodpad odvezete?
Všechny nádoby jsme ještě nestačili rozmístit, ale to nic nemění na tom, že v úterý začne první svoz s tím, že skončí v jiném zpracovatelském zařízení, zejména v Přibyšicích. Máme rozjednána ještě další svozová místa. Předpokládáme, že každý týden budou naplněna dvě popelářská auta, z nichž každé má kapacitu pět tun. V sezóně, když se bude sekat tráva, předpokládáme, že půjde ještě o větší množství. Naopak v zimě počítáme s frekvencí svozu jednou za čtrnáct dní.

Ještě letos by ale bioodpad měl být ukládán na vlastní kompostárně v Kosově Hoře. Kdy počítáte, že začnete její kapacity využívat?
Do naší kompostárny bychom chtěli vyvážet zelený odpad již na podzim. Město na stavbu a vybavení kompostárny dostává dotaci od Státního fondu životního prostředí ve výši 90 procent. Existuje další projekt na dovybavení kompostárny, kde by město mělo dostat další finanční prostředky na drtič.

Nádoby na bioodpad jste nabízeli zejména majitelům rodinných domků se zahradami nebo obyvatelům menších bytových domů. Jaký projevili zájem a jak vše funguje?
V současné době máme rozděleno na 450 nádob z celkových 650. Každá plastová nádoba má objem 240 litrů a je na kolečkách, aby s nimi mohli lidé lépe manipulovat. Do osad Sedlčan máme v plánu rozmístit kontejnery o objemu 1100 litrů a budou na stanovištích pro tříděný odpad.

V Sedlčanech v „hnízdech" na tříděný odpad nádoba na bioodpad nebude?
Zatím na separačních stáních s těmito nádobami nepočítáme, s bioodpadem mohou ostatní zájemci dojet na sběrný dvůr. Když jsme byli na zkušené v Berouně, kde je tento systém zaveden, tak jsme se dozvěděli, že největší nepořádek kolem bionádob je u panelových domů… Ale uvidíme, zatím jde o první fázi.

Kolik lidé za tuto službu zaplatí?
Vůbec nic. Proti podpisu dostanou nádobu spolu s instrukcemi, co ukládat mohou a co naopak ne.

Můžete uvést příklady, co lze a nejde separovat?
Nádoby jsou především určeny na listí, trávu, drobné větve, mohou se do nich dávat například padaná jablka, slupky z brambor nebo odpad z hub a další věci rostlinného původu. Musí být ale z igelitových tašek vysypané. Nesmí se v nádobě objevovat maso, kosti, kůže – prostě odpad živočišného původu.
Vaši zaměstnanci nebudou mít při takovém počtu nádob při svozu právě jednoduchou práci…
Náročnější to určitě bude, v mapě budou mít zakresleno, kde a v jaké ulici nádoby jsou.

Nebude bioodpad zapáchat?
Neměl by. Nádoba je odvětrávaná, z boku má dírky a víko je na gumách, ve spodní části je rošt, na kterém by se měly odpady shromažďovat a pod něj bude odkapávat voda případně jiná tekutina z bioodpadu.

Marie Břeňová