K prevenci kriminality slouží také městský kamerový dohlížecí systém, v rámci něhož sleduje ulice Příbrami už patnáct bezpečnostních kamer. V rámci rozšiřování kamerového systému mohou Příbramáci projevit svůj názor ohledně místa, kde by měly být umístěny další kamery.

„Chodit v noci venku se opravdu nebojím. Samotnému se mi v Příbrami nic závažného nestalo, ale o různých případech jsem samozřejmě slyšel. Nevím, jak moc jsou kamery ve městě technicky vyspělé, ale určitě to není jako v televizních seriálech. Ale pokud někdo nepřetržitě sleduje dění, tak se možná v nějakých případech podaří zasáhnout včas,“ řekl Petr Staněk z Příbrami.

Městský kamerový systém je součástí programu prevence kriminality v Příbrami. Jeho cílem je rozšiřování kamerových bodů ve městě, aby mohla být pokryta všechna místa, kde dochází často k páchání nějaké trestné činnosti.

„V listopadu jsme nainstalovali a spustili do provozu celkem tři nové kamery. Jedna se nachází v Brodské ulici, druhá na Rynečku a třetí v ulici Jana Drdy,“ informoval Milan Fára z městské policie. „Náklady na pořízení přesáhly jeden milion korun. Šest set tisíc korun z této částky uhradila získaná dotace, zbytek zaplatilo město,“ řekl Milan Fára, který je zároveň manažerem prevence kriminality ve městě.

Dohromady v současnosti hlídá Příbram patnáct kamer. Obrazový výstup nepřetržitě kontrolují strážníci městské policie. Díky propojení sítí mají k informacím přístup také státní policisté.

V plánu má příbramská radnice pořídit v příštím roce alespoň ještě jednu další bezpečnostní kameru. Ta by pravděpodobně sledovala okolí zimního stadionu. Zatím však není jisté, jestli bude mít radnice dostatek financí a získá potřebné dotace na její nákup. K tomu, kde by měly být kamery, se mohou vyjádřit i sami Příbramáci v anketě umístěné na internetových stránkách města. Otázky se týkají například toho, jak jsou lidé informování o kamerovém systému, zda se cítí díky kamerám bezpečněji, nebo jestli by si přáli kameru i u svého domu.

„Jednou z možností, jak zvýšit bezpečnost ve městě, je postupné rozšiřování Městského kamerového dohlížecího systému. Abychom tyto projekty mohli realizovat za pomoci státních dotací jako v roce 2008 a 2009, kdy byl MKDS rozšířen o 5 kamer, je nutné mít zjištěn názor občanů na toto důležité opatření v rámci situační prevence kriminality,“ uvedl k anketě starosta Příbrami Josef Řihák.