Loňský rok se podařilo obci opravit nejen část místních komunikací, ale také zubní ordinaci či školní jídelnu. Sportovcům dále město  zřídilo in-line dráhu.  Na plány, zvýšení daně z přidané hodnoty a její vliv na rozpočet v letošním roce jsme se zeptali starosty obce Petra Halady.


Jak se dařilo v minulém roce splnit všechny investiční záměry obce? Co vše se v loňském roce podařilo rekonstruovat?
Podařilo se splnit všechny naplánované investiční akce. Tedy rekonstrukce dalších částí místních komunikací, kompletní rekonstrukci zubní ordinace, výstavbu in-line dráhy, celková rekonstrukce školní jídelny a sociálních zařízení v mateřské škole. 

  
A naopak, existuje něco, co se nepodařilo a bude se řešit i letos?
Z naplánovaných akcí se nám podařilo zrealizovat vše. 

Jaký je stanovený finanční rozpočet obce pro rok 2013?
Jedná se o necelých 15 milionů korun na straně příjmů i výdajů.

Jaké jsou pro tento rok naplánované investice? Využijete případně dotací z Evropské unie?
Zateplení, výměna oken a kotelny v mateřské škole a další akce. Uvidíme podle schválení žádostí do evropských, případně místních výzev.

Odrazí se v rozpočtu nějakou měrou zvýšení daně z přidané hodnoty?
Ano, ale počítáme s tím.

Co služby pro občany jako vodné, topení, svoz a likvidace odpadu. Promítne se zvýšení daně z přidané hodnoty i do cen a pakliže ano, o kolik?
Vodné a stočné se nemění a zůstává na 50 korunách za metr krychlový, cena za svoz odpadu se zvýšila na pět set korun na osobu za rok.

Další rozhovory se starosty obcí o rozpočtu a plánovaných investicích přineseme v následujících vydáních.

Kateřina Chourová