Na vodní elektrárně Kamýk byla dokončena rozsáhlá modernizace soustrojí turbogenerátoru číslo 3 v rámci naplánované generální opravy.
„Provedené inovace zajistí pro elektrárnu zvýšení průměrné účinnosti při výrobě elektrické energie až o 4 procenta oproti původnímu stavu a prodlouží životnost zařízení o dalších 25 let. Aplikovaná technická zlepšení přispějí i k vyšší bezpečnosti a bezporuchovosti elektrárny Kamýk,“ uvedl Martin Pavlíček, mluvčí Skupiny ČEZ pro střední Čechy.

Generální oprava na soustrojí vodní elektrárny znamená vždy rozsáhlý opravářský zásah po mnoha letech provozu. Snahou techniků bylo připravit opravu tak, aby bylo využito i nejnovějších poznatků vědy a techniky. Po dobrých zkušenostech z obdobné generální opravy na elektrárně Vrané byly naplánovány dva hlavní inovační kroky. Tím nejvýznamnějším byla výměna lopat oběžného kola. Lopaty s novým profilem umožňují dosáhnout vyšší účinnosti zpracování hydropotenciálu a to s předpokládaným navýšením o čtyři procenta.
„Druhým významným krokem byla výměna hydraulického systému ovládání soustrojí. Nasazením hydrauliky s provozním tlakem 135 až 155 bar bylo dosaženo výrazného snížení objemu regulačního oleje soustrojí. Obě tyto změny mají výrazný ekologický přínos. Vyšší účinnost soustrojí umožňuje efektivnější využití obnovitelného zdroje energie a zmenšení objemu provozních olejových náplní výrazně snižuje nebezpečí ekologických havárií,“ dodal Pavlíček.

Elektrárna Kamýk slouží z vodohospodářského hlediska k vyrovnání kolísavého odtoku z Elektrárny Orlík. Z energetického hlediska využívá elektrárna hydropotenciálu Vltavy a zajišťuje i regulační potřeby sítě. Díky trvalé pohotovosti soustrojí a rychlosti operativního najetí na plné zatížení je Elektrárna Kamýk schopná začít dodávat elektřinu do sítě za necelé tři minuty.
Vodní dílo a elektrárna fungují od roku 1961. Za dobu více jak 45letého provozu prošla dvakrát generálními opravami soustrojí a v roce 1997 pak významnou rekonstrukcí řídicí techniky a rozvoden vysokého napětí. Při uvedení do provozu v šedesátých letech počítal každodenní provoz elektrárny s přítomností jedenadvaceti zaměstnanců. Po zásadních úpravách v roce 1999 přešla Elektrárna Kamýk na bezobslužný provoz, který zajišťuje dnes pouze šest zaměstnanců.

Vodní nádrž je dlouhá 10 kilometrů a objem je 12,8 milionů. Od svého vzniku „natočila“ Elektrárna Kamýk více jak 3200 GWh elektrické energie. Zvýšení účinnosti přinese navýšení výroby ročně o 1300 MWh na jednom soustrojí.