„Pozitivní výsledek testu na výskyt covid-19 byl prokázán pouze u jednoho žáka, který je bez zjevných zdravotních obtíží. Krajskou hygienickou stanicí byla škole doporučena další běžná opatření, která souvisí s danou karanténou,“ sdělila na webu školy ředitelka Alena Mašiková s tím, že škola v rámci bezpečnostních opatření mimo jiné upraví organizaci výuky tak, aby se žáci z jednotlivých tříd stýkali co nejméně.

Karanténa je stále i na ZŠ 28. října, kde do ní zamířilo sedm žáků, z toho tři žáci prvního stupně a čtyři žáci druhého stupně. Na ZŠ Školní je pak v karanténě jedna třída, konkrétně druhého stupně. Což školu provozně stále více omezuje. „Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci jsou zrušeny třídní schůzky ve dnech 15. a 16. září. Důležité informace budou rodičům předány příští týden prostřednictvím třídních učitelů, včetně nabídky konzultačních hodin,“ stojí na webových stránkách školy.

Město jako zřizovatel ponechává úroveň preventivních opatření na všech základních školách na rozhodnutích jednotlivých ředitelů. Školy se vzhledem k současné situaci ve spolupráci s městem už pomalu připravují na možnou distanční výuku. Radnice představila ředitelům škol možnost spolupráce se březnickým spolkem Techak. Nabídka spočívá ve zmapování IT technologií všech základních škol a nastavení nejúčinnějších metod on-line výuky.

„Součástí tohoto projektu je také zajištění školení pro všechny pedagogy tak, aby byl systém co nejúčinnější. Školy v průběhu uplynulých měsíců nezahálely, každá z nich má nastavené určité systémy. Z tohoto důvodu jsme se dohodli na individuálním přístupu, kdy budou služby každé škole poskytnuty tak zvaně na klíč,“ uvedla příbramská místostarostka Zorka Brožíková.

Nicméně v tomto směru panují mezi učiteli obavy s využitím distanční výuky například u prvňáků. „U takto malých dětí je potřeba nejdřív vytvořit jim správné návyky. Jak správně sedět, jak správně držet tužku, jak správně číst a nečíst. Ač rodiče se snaží jak mohou, tak některé tyto věci nevědí. Myslím si, že by se v tomto případě udělalo hodně problémů a špatných návyků, které se pak už během školní docházky nedoženou a pokud bych mohla, tak se přimlouvám za to, aby se školy – a první stupeň zvlášť – nezavíraly,“ míní třídní učitelka 1. B na ZŠ Jiráskovy sady Jana Jeníková.