Alice Tomková informaci aktuálně doplnila. „Pan kardinál bude zároveň světit čtyři nově zrestaurované sochy svatých - Václava, Jana Nepomuckého, Františka a Pannu Marii. Opraveno toho je ale v kapli více - procesní prapory a vstupní dveře,“ sdělila. „Po bohoslužbě bude pro poutníky v areálu zámecké zahrady připraveno pohoštění a drobné pozornosti. Od 16 hodin začne v plenéru divadelní představení Vosto5 a po něm zazní renezanční a barokní melodie v podání skupiny Feníx,“ doplnila pozvánku. 

Marie Břeňová