Kardinál Duka se poté sešel i se zaměstnanci. S těmi rozebíral především téma paliativní péče a otázky ohledně života a smrti. Poté byla v zasedací místnosti odsloužena mše svatá, na kterou přišli kromě hostů také někteří zaměstnanci nemocnice.

Po mši došlo k požehnání lůžkové jednotky pro paliativní péči v pavilonu I. Kardinál si promluvil s nemocnými a poté požehnal lékařce a zdravotním sestrám na oddělení.

„Milosrdný Bože, vyslyš naše prosby a dej, ať se toto místo působením Ducha Svatého stane domovem požehnání a sídlem lásky. Lékaři ať zde moudře konají své poslání a ti, kdo ošetřují nemocné, ať jim slouží svědomitě…,“ právě těmito slovy požehnal kardinál Dominik Duka lůžkové jednotce pro paliativní péči.

„Ta pozice kraje je důležitá, ale pokud nebudou lidé, kteří to vezmou za své, můžete mít miliony, ale neznamená to, že to budou ty prostředky správně využité tak, jako je tomu tady,“ pochválil paliativní péči v Oblastní nemocnici Příbram radní Robert Bezděk.

Oblastní nemocnice v Příbrami v loňském roce 2017 jako první nemocnice ve Středočeském kraji otevřela Centrum paliativní péče. Posláním paliativního centra je zajištění péče o pacienty po ukončení léčby v nemocnici a pro nevyléčitelně nemocné v domácím i nemocničním prostředí. Paliativní centrum si klade za cíl zachovat u pacienta i jeho rodiny co nejvyšší kvalitu života, zmírnit fyzickou bolest a duševní strádání. Centrum má za cíl pomáhat všem, kdo to potřebují – pacientům všech věkových kategorií v pokročilém, nevyléčitelném, progredujícím stadiu nemoci a jeho rodině. Příbramská nemocnice by pro své pacienty ráda zřídila i místnost ticha, v případě pomoci Středočeského kraje i kapli.

Jen za rok 2017 měla příbramská oblastní nemocnice přes 18 tisíc hospitalizovaných pacientů, lékaři v ní provedli téměř 310 tisíc ambulantních vyšetření a téměř 10 tisíc operací. V nemocnici k 31. lednu 2018 pracovalo 276 lékařů.