V neděli na nabídku jedné z příspěvkových organizací v oblasti kultury upozornil krajský úřad. Ne náhodou se tak stalo zrovna 9. ledna. Právě 9. ledna v roce 1890 – tehdy toto datum připadlo na čtvrtek – se v rodině báňského a lázeňského lékaře Antonína Čapka, jenž tehdy působil v Malých Svatoňovicích, dočkali dcera Helenka a její bratr Josífek dalšího sourozence. Čapkovým se narodil Karlíček; pozdější světově proslavený spisovatel a dramatik, známý i jako významný novinář, myslitel a překladatel.

Jeho první krůčky i kroky, včetně těch literárních, mapuje nová část stálé expozice v památníku na Příbramsku. Ten se nachází právě v domě nedaleko staré Huti neboli na Strži, kde Čapek s oblibou pobýval během teplejších období v posledních třech letech svého života. S manželkou Olgou Scheinpflugovou tam také ve druhé polovině třicátých let minulého století zvali přední osobnosti své doby.

Nově upravená část expozice, která představuje prvních 28 let autorova života včetně jeho dětství, dospívání, vyspívání, objevování světa literatury a uměleckého zrání, je čerstvě otevřenou novinkou. Modernizované výstavní prostředí, jehož výtvarné řešení vychází z inspirace díly bratra Josefa, představuje vedle žákovských a studijních let Karla Čapka i jeho kontakty mladou generací umělců, které měly významný vliv na jeho další směrování.

Vypouštění dravců v prvních dnech letošního roku na Záchranné stanici na Huslíku u Poděbrad.
Popálené káně i pokousaný strakapoud. Zvířecí záchranáři ošetřují těžké úrazy

Atmosféru této společnosti ostatně umocňuje dojem, kdy k sobě návštěvník může nechat přicházet informace, jako by se ocitl v dobové kavárně. Autor formující své postoje se ostatně právě v takovém prostředí pohyboval i v době první světové války, a to v souvislosti s onemocněním Bechtěrevovou chorobou. Kvůli ztuhlé páteři nemusel narukovat do zákopů a mohl se věnovat novinářské činnosti s působením v několika redakcích deníků a časopisů. Na toto působení pak plynule navazoval ve svém vrcholném období – jak tvorby, tak v rámci intelektuálního působení.