Po zrušení některých vojenských posádek zůstalo na Příbramsku několik opuštěných kasáren nebo jiných armádních objektů. Některé se po bezúplatném převodu na obce podařilo prodat, jiné na nové majitele teprve čekají a další neúprosně chátrají a rozkrádají je zloději.
Po téměř čtyřech letech se letos v srpnu konečně Rožmitálu podařilo prodat za 78 milionů korun bývalá kasárna. Bývalé výcvikové středisko hradní stráže v Dobré Vodě u Březnice je také na prodej. Podobně jako Rožmitál, tak i Březnice získala kasárna bezúplatným převodem a snaží se je nyní prodat.
Poněkud složitější situace se ovšem jeví v případě bývalé raketové základny v lese u Vacíkova. Přibližně dvacetihektarový areál je oplocený, ale plot je poničený a tak dovnitř může vniknout každý. O areál měla zájem obec Hvožďany. „Chtěli jsme tam vybudovat rekreační a rekondiční středisko pro tělesně postižené nebo školu v přírodě. Základnu jsme chtěli získat bezúplatným převodem od státu. O to jsme se snažili od roku 2003, ale jednání nikam nevedla,“ uvedl starosta Hvožďan Stanislav Kramosil. Od záměru už dávno starosta odstoupil. Místo je úplně ideální pro vybudování rekreačního střediska, protože leží uprostřed lesů a lesní porosty jsou i uvnitř areálu. Jenomže v tom je ten zásadní problém, který neumožnil bezúplatný převod celého areálu, jako tomu bylo v případě kasáren u Březnice nebo v Rožmitále.
„Ministerstvo obrany je vlastníkem pouze jedné stavby. Většina areálu je majetkem státního podniku Vojenské lesy a statky ČR. Víme o zájmu obce realizovat bezúplatný převod a pan starosta byl opakovaně resortem obrany informován, že je nutné jednat s vojenskými lesy,“ řekl Jan Pejšek z ministerstva obrany. „Tohle všechno je mi známo a osobně jsem s vedením vojenských lesů v Praze jednal minimálně dvakrát,“ reagoval na stanovisko ministerstva obrany starosta Stanislav Kramosil. „Za pozemky pod stavbami včetně komunikací jsme měli zaplatit přibližně 140 tisíc korun. Získání nezastavěných a zalesněných pozemků od vojenských lesů by bylo možné jedině směnou za zhruba 20 hektarů obecních lesů. To se zastupitelům nelíbilo a od záměru jsme upustili. Co s tím armáda zamýšlí netuším. To je totiž za ty roky zralé na buldozer,“ dodal Kramosil.
Stavba je rozpadlá, sypají se i betonové panely, které místy nahrazují také už děravý plot. Areál se už dávno stal terčem nájezdů mnohých zlodějů a vandalů, kteří rozkradli, co mohli.
„Zničená je budova, všechno je vykradené včetně elektroinstalace, a to i na palpostech. Kdyby nám to darovali před lety, ušetřili by. Nyní je odstranění oplocení a likvidace staveb přijde na těžké peníze,“ míní starosta.
Součástí bývalé rožmitálské posádky bývalo také rekreační a školící středisko Koukalka u Borovna. To chce armáda prodat.
„O objekt byl zájem v loňském roce, ale vítěz výběrového řízení na koupi nakonec od svého úmyslu odstoupil. V březnu bylo vyhlášeno další kolo výběrového řízení se stanovenou minimální kupní cenou zhruba 666 tisíc korun. Jedna nabídka byla podána a v současné době se připravuje kupní smlouva,“ sdělil Jan Pejšek s tím, že sousední objekt vodárny je stále majetkem ministerstva obrany. Ve hře je prý možný bezúplatný převod na obec Borovno.
Poblíž těchto areálů jsou také bývalá sovětská kasárna. Původní myšlenka, že by byl areál využit jako zázemí nedaleko zvažované americké radarové základny není podle Pejška již aktuální.
„Areál je majetkem resortu obrany a nebyl prohlášený za nepotřebný. Příležitostně je využíván k výcviku vojenské policie a leží na území vojenského újezdu, kde není možný bezúplatný převod na obce reálný,“ uzavřel Jan Pejšek.