Jak to tedy je? Smí se do kašny vlézt nebo si třeba jen umýt ruce? Je v zákoně výslovně zakázáno koupat se v městských kašnách? Zeptali jsme se mluvčího radnice Jiřího Kubíka.

„Jestli je to v zákoně výslovně zakázáno, nevím. Myslím, že podobné věci jsou v kompetencích obecních samospráv, které si mohou režim kašen upravovat vyhláškou. Příbram podobnou vyhlášku, která by se zabývala speciálně zákazem koupání v kašnách, nemá,“ říká tiskový mluvčí města Příbrami Jiří Kubík.

Kašny původně sloužily jako zdroj pitné vody

Kašny dříve sloužily ve městech jako zdroj pitné a užitkové vody pro obyvatele i hospodářská zvířata.
Postupně, tak jak se ve městech budovala vodovodní a kanalizační síť, původní účel městské kašny ztrácely. Do dnešních dob zůstala důležitá jen jejich estetická funkce.

Velké a zdobené kašny jsou dodnes ozdobou celé řady historických center měst - v našem okrese je to například Nový Knín nebo Sedlčany.

Kašnu sleduje kamera

V Příbrami stojí kašna na náměstí 17. listopadu, na Václavském náměstí nebo u Okresního soudu Příbram.
„Kašna na náměstí 17. listopadu pochází z 50. let minulého století. Do vnitřního prostoru kašny je nyní vstup zakázán, neboť jen tak je možné zabránit, aby nedošlo k opětovnému poškození sochařské výzdoby, kterou v minulosti zničili vandalové a která byla před několika lety kompletně opravena. Dodržování výše zmíněného zákazu je sledováno pomocí kamerového systému. Strážníci případné porušení tohoto zákazu pokutují,“ popisuje Kubík.

Kašna na Václavském náměstí je vybudována až po roce 1990 v souladu s nově platnými předpisy, takže je značně mělká na to, aby se v ní mohl někdo utopit. „Je dost mělká i na to, aby se v ní mohl někdo vykoupat. Ruce si v ní však občané omýt mohou, v tom jim nikdo nebrání. Rovněž si tu často hrají děti. Kašna je zhotovena tak, že ji nelze poškodit při běžné dětské hře, takže strážníci tyto hry dětem rovněž tolerují,“ říká Kubík.

Omýt ruce si tedy v kašnách v parném létě můžeme. Dovádivé hry dětí ochráncům zákona také nevadí, ale koupat se v kašnách raději nezkoušejte, i když to není všude zakázáno.

Na náměstí 17. listopadu by vám za to mohla hrozit pokuta, protože tím vážně ohrožujete sochařskou výzdobu kašny.

Štěpán Vitha