Určitě máte přehled o statistice návštěvnosti. V jakých číslech se pohybovala návštěvnost zámku v minulém roce? A jak vidíte letošní sezonu?

Návštěvnost byla v loňském roce přibližně 15 000 osob, dále pak zhruba 2000 osob zhlédlo volně přístupné obrazové výstavy, divadelní a šermířská vystoupení a účastnilo se akce Advent na zámku Březnice.

Nechystáte do průvodcovské nabídky zahrnout také zážitkovou turistiku a s ní spjatý okruh? Třeba návštěva podzemí, vyjížďky na loďkách nebo na koních v okolí zámku?

Je pravda, že zážitková turistika se stává oblíbeným trendem v trávení volného času, nicméně podmínky v oblasti památkové péče jsou jistým způsobem limitované, ač ne vylučující. My se o to částečně též snažíme, například jsme již před několika lety zpřístupnili část zámeckých sklepů s výstavou Tajemné bytosti brdských lesů. Také jsme spolupracovali s provozovatelem jízd kočárem po březnickém parku v letních měsících. Jistou výzvou z hlediska vytvoření poutavé prezentace památky bude od příštího roku pro správu státního zámku a Národní památkový ústav vytvoření 3. návštěvního okruhu.

Co je podle vás největším lákadlem zámku?
Jednoznačně jeho historický význam v kontextu českých dějin, jeho stavební hodnota renesanční památky se symbiotickými barokními prvky. Z hlediska historicko-kulturního je to jednoznačně interiér nejstarší zámecké knihovny v Českých zemích z roku 1558 zvané Lokšanská. Významným důvodem návštěvnosti je též provázanost prostředí zámku s anglickým parkem a možností strávit čas v příjemném historickém i přírodním prostředí.

Čekají návštěvníky nějaké novinky, které jste přes zimu připravili?

Novým počinem správy státního zámku byla již na sklonku loňského roku instalace venkovního slavnostního osvětlení renesančních hradeb s baštami. Novinkou, jako každým rokem, jsou kulturní programy připravené správou zámku.

Na co hlavně jste se o zimní průvodcovské pauze soustředili?

Zimní období je každoročně věnováno přípravě nové návštěvnické sezony, tedy hlavně základnímu komplexnímu úklidu a údržbě, přípravě památky na další období z hlediska stavební obnovy a údržby, péči o areál parku (kácení a výsadby), dále se jedná o tvorbu finančního rozpočtu, o vytvoření smluvní přípravy v oblasti uzavírání nájemních vztahů, stavebních a restaurátorských prací, o realizaci výběrových řízení, o zajištění personálního obsazení nové sezóny, smluvní a organizační přípravu kulturních akcí, atd.

Jaké akce se v nejbližší době na zámku v Březnici chystají?

Z připravovaných kulturních akcí pro letošní sezonu bych upozornil na tři. Jedná se o vystoupení Big Bandu Příbram 22. června na nádvoří zámku, dále 18. srpna První letní zámecký bál a velmi atraktivní budou také Vzpomínky na minulost, které bude provázet beseda s Franzem Wisatou, vnukem posledního majitele březnického zámku Jána Pálffyho.