Aby stejně tak po Brdech nebloudily ztracené skupinky bezradných turistů, bylo třeba trasy vyznačit. Stejně jako na celém území České republiky se toho ujal Klub českých turistů (KČT), jehož téměř k dokonalosti dovedený systém značení Česku závidí i okolní země. Na podzim byl zveřejněn přehled aktuálního turistického značení v CHKO Brdy, konkrétní vyznačené trasy si zájemci mohou prohlédnout ve fotogalerii.

Přímo v terénu však není vše jednoduché a při práci značkařů se mohou vyskytnout přírodní překážky, které znemožní přesně kopírovat schválenou trasu. Někdy se také objeví i nesprávné označení, přece jen značení provádějí lidé, ne stroje. Při značení v terénu tak došlo k několika odchylkám od schválené trasy, o kterých bylo nutno vést další jednání.

To, že příprava značení turistických cest je náročná a co všechno se muselo před jejich realizací řešit, potvrdil v prosinci předseda rady značení Klubu českých turistů Karel Markvart: „Plán jsme dávali dohromady více než dva roky, konzultovali ho s místními znalci, obcemi a zástupci bývalého újezdu. Pak ho musel schválit správce pozemků Vojenské lesy a statky (VLS), AOPK ČR, Správa CHKO Brdy a příslušné obce - podle jejich požadavků jsme návrh znovu upravovali.“ 

Při značení se v CHKO Brdy odchylky od schválené trasy opravdu vyskytly, jak potvrdil vedoucí správy Fišer: „V těchto případech KČT nemá souhlas na značení v daném úseku. V současné době jsme si zmapovali, co je doposud vyznačeno. Například v případě modré značky ze Zaječova nebudeme mít problém s narovnáním, ať již ke schválenému stavu, nebo s dodatečným souhlasem na skutečný stav. V případě například označení pramene Kormudky už to vnímám jako problematické a preferuji narovnání dle schváleného návrhu.“

Na sociálních sítích již několikrát návštěvníci CHKO Brdy bouřlivě řešili, jak je to s označením pramene Kormundky. To je konkrétní příklad citlivého území, kterému by větší koncentrace návštěvníků mohla uškodit. Tato nesrovnalost ve značení vyvolala na sociálních sítích mnohá nedorozumění.

Fišer vysvětlil, že z pohledu ochrany přírody je žádoucí, aby se návštěvníci nekoncentrovali do míst, kde by zvýšená návštěvnost mohla ohrožovat nerušený vývoj chráněné přírody a třeba i existenci vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, a zároveň, aby návštěvnost byla rovnoměrně rozptýlena na celém území, což schválený návrh KČT respektuje.

Karel Markvart z KČT a Bohumil Fišer ze Správy CHKO Brdy ve shodě doplňují: „Jsme si vědomi, že vyznačit trasy na celém území bývalého VÚ Brdy je náročný úkol, který se nemůže obejít bez drobných nesrovnalostí. Před započetím značení v letošním roce jsme se sešli a dohodli jsme se na řešení nesrovnalostí v terénu v letošním roce. V případě označení odbočky z modré turistické značky k prameni Kormundky jsme se dohodli na okamžitém odstranění.“

Několik dní po dohodě, ve čtvrtek 15. března, bylo nežádoucí označení pramene odstraněno a další opravy značení budou následovat.