Naznačuje to alespoň čtvrteční Nováčkova informace. Deníku řekl, že v souvislosti s výběrovým řízením dorazilo na krajský úřad pět zalepených obálek. Počet je to konečný; přihlášky do výběrového řízení bylo možno podávat do středy. Otevírat by se obálky měly za týden – příští týden ve čtvrtek. A jméno nového šéfa má být známo ještě v září.

K památníku v lokalitě Strž, působícího v objektu spojeném s poslední etapou Čapkova života a fungujícího jako příspěvková organizace Středočeského kraje, přitáhlo na jaře mimořádnou pozornost právě obsazení ředitelského postu. Tehdy přímo lomcoval kulturní veřejností nástup snachy jednoho ze středočeských radních Alice Seidlové. Po masivní vlně nesouhlasu ji hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) v květnu vyzvala, aby navzdory vítězství ve výběrovém řízení na svůj post rezignovala. Nová ředitelka vyhověla.

Seidlová, kterou následně středočeští radní pověřili vedením památníku do uzavření nového výběrového řízení, se nicméně už ve chvíli odstoupení netajila tím, že o šéfovský post se chce znovu ucházet. Připouští, že není literární historička ani muzejnice, ale má právnické vzdělání – nicméně zdůraznila, že v čele muzea má podle ní být především manažer. A hned nabídla nové podněty týkající se fungování budovy, financování provozu i spolupráce a majiteli vily.

Hejtmanka už v květnu slíbila, že do výběrové komise budou přizváni zástupci kulturní veřejnosti, ale také vlastníků objektu. „Vyšli jsme vstříc požadavku, aby budoucí ředitelku nebo ředitele vybírali lidé, kteří mají k odkazu světově proslulého spisovatele co říci,“ konstatovala Jermanová ve čtvrtek. „Poté, co odstoupila bývalá ředitelka, jsme se setkali se zástupci řady spolků. Chceme, aby výběr probíhal objektivně – a nebylo možné ho už nijak zpochybnit. Památník potřebuje stabilní a respektované vedení, aby se mohl dále rozvíjet,“ dodala.

V komisi, která bude posuzovat předložené rozvojové koncepce, aniž by jejich členové věděli, kdo je autorem, nechybí mimo jiné zástupci vedení Českého centra Mezinárodního PEN klubu, Společnosti Ferdinanda Peroutky či Společnosti bratří Čapků.

Výběrové řízení na obsazení ředitelského místa vypsal kraj s tím, že uchazeč musí mít vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu – a to ekonomického, právního technického nebo humanitního zaměření. Základní podmínkou bylo předložit návrh zmiňované rozvojové koncepce památníku do roku 2023. K dalším požadavkům se řadí organizační a manažerské dovednosti podpořené praxí či znalost příslušných právních předpisů.

Členové výběrové komise

Jmenovací dekret do hodnoticí komise pro posouzení koncepcí předložených účastníky výběrového řízení na obsazení ředitelského postu Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše obdrželi:

Jiří Dědeček – předseda Českého centra Mezinárodního PEN klubu;
Martin Groman – předseda Společnosti Ferdinanda Peroutky;
Markéta Musilová – členka Společnosti bratří Čapků;
Marta Dandová – autorka expozice Památníku Karla Čapka ve Staré Huti;
Emil Palivec – zástupce vlastníků nemovitostí, které tvoří Památník Karla Čapka ve Staré Huti

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje