V květnu se vzedmula téměř bouře, když se zástupci kulturní veřejnosti v čele s postupně se nabalujícími dalšími a dalšími známými a respektovanými osobnostmi ohrazovali proti tomu, že výběrové řízení vyhrála právnička Alice Seidlová. Kritikům se nezamlouvalo, že do té doby se v oblasti literární historie ani muzejnictví nijak neprojevovala – přímo okřídlené se staly citace jejího mediálního vyjádření, že o Čapkovi se učila ve škole a Strž také kdysi se školou navštívila – a dále zdůrazňovali, že je blízkou příbuznou jednoho z krajských radních. Na intenzivní tlak, vycházející i od známých jmen, reagovala hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) veřejně prezentovanou výzvou, aby Seidlová rezignovala. Ta vyhověla – ovšem s tím, že se chce přihlásit i do dalšího výběrového řízení, aby v něm mohla obhájit smysluplnost svých plánů na rozvoj památníku. Následně ji krajští radní pověřili dočasným vedením do doby, než bude uzavřeno nové výběrové řízení.

Se zástupci kulturní veřejnosti, reprezentované prezidentem Herecké asociace Ondřejem Kepkou, se hejtmanka již na jaře dohodla, že pro výběrové řízení bude vytvořena hodnoticí skupina složená z lidí, proti jejichž úsudku nelze očekávat další námitky. To se také stalo. Anonymně byly předloženy k posouzení písemně vypracované koncepce pěti přihlášených uchazečů, tří mužů a dvou žen, a následně došlo i na ústní pohovory uchazečů se členy výběrové komise jmenované krajem.

Pozvánku dostalo všech pět uchazečů, když žádný ze sepsaných projektů nebyl vyhodnocen jako vysloveně špatný. Dostavili se čtyři; jeden z mužů se omluvil. Následně padlo doporučení pro krajské radní, koho jmenovat. Na tom, kdo je ze čtveřice dobrých kandidátů nejlepší, se hodnoticí skupina bodující koncepce a výběrová komise účastnící se pohovorů shodly. O konečném návrhu pro radní tak nebylo třeba vést polemiky. „Věřím, že se nám podařilo najít pro Památník Karla Čapka toho nejvhodnějšího budoucího ředitele či ředitelku,“ komentoval Kepka výsledek. „Těším se, že se situace kolem památníku uklidní,“ konstatoval.

Kdo doporučil obsazení ředitelského postu v Památníku Karla Čapka

* Hodnoticí skupina, která posuzovala písemně předložené koncepce rozvoje, a to v oblastech výstavní, prezentační, vzdělávací, personální a finanční:
- Jiří Dědeček, předseda Českého centra Mezinárodního PEN klubu
- Markéta Musilová, členka Společnosti bratří Čapků
- Martin Groman, předseda Společnosti Ferdinanda Peroutky
- Marta Dandová, autorka expozice Památníku Karla Čapka
- Emil Palivec, zástupce vlastníků nemovitostí, kde Památník Karla Čapka působí

* Výběrová komise posuzující osobní obhajobu předložených koncepcí:
- Kateřina Pešatová, vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje
- Zuzana Vojtová, ředitelka Středočeské centrály cestovního ruchu
- Irena Chovančíková, předsedkyně Asociace muzeí a galerií ČR
- Ondřej Kepka, prezident Herecké asociace
- Emil Palivec, zástupce vlastníků nemovitostí
-s hlasem poradním byla dále přítomna Kristina Váňová, bývalá ředitelka Památníku Karla Čapka

- úvodu jednání se zúčastnili i Karel Horčička, krajský radní pro oblast kultury a památkové péče (ČSSD), a Zdeněk Štefek, předseda výboru krajského zastupitelstva pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje