Co si má člověk představit pod funkcí tohoto zařízení?
Především je to zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zkráceně ZDVOP. To bude poskytovat nepřetržitou péči nezaopatřeným dětem do 18 let věku. Veřejnost zná tato zařízení většinou jako Klokánky. My jsme založeni dle stejného zákona, na stejném principu. Přijímáme děti na základě žádosti rodičů, dítěte, orgánu sociálně právní ochrany a soudu.

Je určeno toto zařízení pro děti z celé republiky nebo jen z Příbramska?
Ano, má celorepublikovou působnost. Upřednostňujeme ale práci především s dětmi a jejich rodinami v okrese Příbram, z okolí Milevska a Písecka.

Jak je to s věkovou kategorií dětí?
Přijímáme děti ve věku zpravidla od 3 do maximálně 18 let, ale jsme schopni se postarat i o dítě mladší, i o nezletilou matku s dítětem, za předpokladu, že maminka bude studovat. V 18 letech, oproti dětským domovům, či jiným ústavním zařízením (tam dítě v 18 letech může uzavřít dohodu o setrvání v Domově dětí), musí bohužel dítě zařízení opustit.

Kam putují děti po odchodu z tohoto zařízení?
Cílem je návrat dítěte do rodiny. Ale může nastat případ, kdy bude pro dítě vhodnější jeden z typů náhradní rodinné péče (adopce, pěstounská péče) nebo i ústavní výchova, tedy přemístění do dětského domova či jiného zařízení pro tento typ péče. Délka pobytu v našem zařízení je dána zákonem, maximálně 12 měsíců.

Jakou kapacitu má Orlíček Přední Chlum?
Zařízení má 12 lůžek.

Kolik dětí již využilo vaše zařízení?
Jsme novým zařízením, jehož činnost v rámci pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí započala 16. září, první dítě jsme přijali do péče 23. září.

Co vás vedlo k tomu, že jste se pustili do zrealizování takového projektu?
Pracuji se sociálně znevýhodněnými dětmi v oblasti školství 30 let. Spoluzakladatel naší OPS dlouhodobě podporuje dětské domovy a podobná zařízení. A protože oba víme, že v sociální oblasti práce s dětmi a jejich rodinami je velmi důležitá, rychle jsme našli společnou řeč a na založení naší společnosti se domluvili. Nezřizujeme jen ZDVOP, ale poskytujeme i poradenskou činnost rodinám s dětmi, budeme pořádat odborné kurzy a přednášky, uzavírat dohody s pěstouny, vyhledávat děti do náhradní rodinné péče, a to v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí. Naši pracovníci budou veřejnosti nabízet i volnočasové aktivity, např. sportovní, výtvarné, dramatické, hudební.

Jak je to s financováním?
ZDVOP získává příspěvky od rodičů umístěných dětí a státní podporu dle zákona o sociálně právní ochraně dětí. Neobejdeme se ale bez finančních prostředků od sponzorů a z dotací a grantů.

Může veřejnost nějak pomoci?
Ano, určitě, bez podpory veřejnosti bude naše činnost obtížnější. Přivítáme sportovní vybavení, jako míče, kola, tříkolky, koloběžky, kolečkové brusle, sjezdové brusle, potřeby na výtvarné a pracovní činnosti, dovybavení pokojíčků děti, především lampičkami, chybí nám televize, DVD, magnetofony, knihy, hračky, stavebnice, rádi přijmeme i hezké oblečení po dětech, kočárek, autosedačku, školní batohy…

Co byste si jako ředitelka Orlíčku přála a prozradíte své plány do budoucna?
Pokud bude naše zařízení potřebné, chceme dětem co nejvíce a nejdříve pomoci napravit jejich bolístky a vztahy v biologických rodinách a umožnit tak co nejrychlejší návrat mezi jejich blízké osoby. Pokud tato varianta nebude možná, pak přeji dětem nalezení nové rodiny, kde je budou mít rádi. A vedle činnosti ZDVOP si přeji, abychom naše praktické zkušenosti mohli předávat náhradním rodinám, ale i veřejnosti, abychom přinášeli dětem a jejich nejbližším radost a pomoc v kritických situacích.

Dagmar Čerňanská