Členové sdružení Boiové a Fergunna se snaží přiblížit zájemcům zajímavou historii Keltů, kteří pobývali i na území České republiky. Hodnověrných dobových záznamů a nálezů ale bohužel není mnoho, proto je těžké rekonstruovat tuto kulturu. Přesto je znát snaha aktérů o zachování dobové autenticity, a to i třeba pomocí historických oděvů.

Návštěvníci malé keltské osady na Březových Horách mohli také spatřit různá řemesla, jimiž se Keltové zabývali, od kuchařského umění, přes vyrábění ozdob až například po vytváření zbraní a štítů pro keltské válečníky.