Celé dění popsal strážce ze Studeného vrchu Jaroslav Routa: "Na ochoz rozhledny jsme vystoupali krátce po 19 hodině a po instalaci kompaktu na jednom z pilířů se k nám připojili další zájemci k přivítání jara. Společně jsme si určili a zkontrolovali výhledy z očekávaných směrů signalizace, "popsal přípravy na přijetí a předání signálu. Pokračoval zhodnocením , že počasí bylo v letošním roce příznivé: "Potěšilo nás, že viditelnost po okolí byla tentokrát přijatelná, a nad námi svítil měsíc s hvězdami a výrazným „Velkým vozem – Velkou medvědicí“."

Samotné předání signálu bylo poměrně rychlé: "Jako účastníci Keltského telegrafu víme, že s ohněm na zalesněných kopcích bývá problém a proto očekáváme spíše pyrotechnický signál. Je 19.46 a nad Bacínem se ukázal nádherný červený světelný signál, následně vidíme v 19.48 světelné záblesky nad Plešivcem a ve stejný čas vidíme i signál z Knihova u Zdic, to se ale již chystáme odpálit v 19.50 náš signál a ve stejný čas sledujeme i signál z Hudlické skály. Bohužel se nám nepodařilo spatřit signál z vrchu Libešov u Nalžovic, kde od nás měli signál přijmout, nemáme ani potvrzeno zda nás viděli oni," shrnuje strážce rozhledny výsledek a doplňuje: "Viděli jsme ale signál v 19.52 z Dědu u Berouna a ve stejný čas i z Krušné hory. Následně v 19.54 se na obzoru objevil signál z keltského oppidum Stradonice. Dále jsme zřejmě zahlédli i signál z Podmokel a pravděpodobně i několik dalších blíže neurčených signálů."