Cílem této akce bylo pro lepší pohled turistů na hrad odstranit mladé náletové stromy v prostoru mezi hradem a plochou přiléhající k cestě mezi Neřežínem a Obecnic. Čistilo se tak předhradí s terénními stopami fortifikace jako jsou příkopy, valy. Vyřezané náletové stromky byly shromážděny na hromadě a zpracují je pracovníci VLS pomocí štěpkovače.

V mrazivém sobotním dni se úklidu zúčastnilo přes 30 lidí, občas na ně vysvitlo sluníčko. 

Po skončení vyřezávání šli zájemci s členy Správy CHKO Brdy na procházku okolo kamenného moře pod hradem a k Červenému potoku, na které se věnovali přínosům odumřelých stromů pro ekosystém, druhové skladbě stromů, původním a nepůvodním druhům dřevin a vodnímu režimu.

Adam Hauner, který za keškaře zajišťoval organizaci, měl z akce dobrý pocit: "Hrad Valdek je krásnou lokalitou, historickou perlou v CHKO Brdy, a je tedy radostí se k ní podívat. Touto akcí jsme dokončili, co jsme na podzim začali a nyní je Valdek i se všemi obrannými příkopy pro turisty krásně vidět. Úžasnou odměnou byla i procházka s Bohumilem Fišerem okolo kamenného moře pod čerstvým sněhem i k zamrzlému Červenému potoku a jeho přítoku."

Vedoucí Správy CHKO Brdy Bohumil Fišer také pomoc hráčů geocachingu ohodnotil: "Jsem rád, že se najde tolik lidí, kteří opakovaně přijíždí do CHKO Brdy nezištně pomoc. Všem patří velké poděkování. Odměnou jim byla ukázka brdského křišťálu na Červeném potoce, který vymodeloval mráz."

Při konané akci byli její účastníci přímými svědky zásahu policie, která přímo u Valdeku přistihla řidičku bez oprávnění vjezdu. Podle jejich vyjádření je situace s těmito vjezdy přes zimu lepší. Doklad o povolení vjezdu musel ukázat policistům i vedoucí Správy Fišer.

Valdek je zřícenina raně gotického hradu ze třináctého století s mladšími dostavbami. Dochovaly se rozsáhlé části opevnění, věž a zbytky renesančně upraveného paláce z šestnáctého století. Pod hradem směrem se nachází kamenné moře. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR. V současnosti je z důvodu havarijního stavu uzavřen a čeká na rekonstrukci.