Takové argumenty nejsou ojedinělé. To potvrzuje i Hana Vavřincová z příbramského centra adiktologických služeb Magdaléna. „Je nutné vzít v potaz celou pyramidu vztahů. Tedy bývalý partner, jeho bývalá partnerka, její předchozí partner, jeho předchozí partnerka…," upozornila adiktoložka.

Jsem snad neslušný, promiskuitní nebo toxikoman, když jsem měl nechráněný sex s člověkem, o kterém nevím, zda je protestovaný na HIV? „Ne, nejsem, ale bylo by na místě se nechat otestovat," doporučila Hana Vavřincová.

Žijete sexuálně? Jděte na testy
S podstoupením testů by proto neměl váhat ten, kdo žije sexuálně a nikdy, nebo delší dobu, nebyl testován.
 

ZDARMA. ANONYMNĚ.
Ujistit se o svém zdravotním stavu můžete každé pondělní od 10 do 16 hodin v Magdaléně.

Vyšetření je anonymní a bezplatné.

Předsudků ohledně HIV je ve společnosti stále celá řada. „Ten nejčastější je, že se nemoc týká pouze nebo převážně gayů a toxikomanů. S ohledem na to, že se virus HIV přenáší především pohlavním stykem, je jasné, že riziko nákazy se týká téměř celé populace. Samozřejmě, že čím vyšší promiskuita, nebo rizikové chování toxikomanů, tím častější možnost nákazy, ale…," upozornila adiktoložka.

Výsledky do několika minut
Ujistit se o svém zdravotním stavu můžete každé pondělí od 10 do 16 hodin v Magdaléně. Vyšetření je anonymní a bezplatné.

Před samotným testováním vyplní vyšetřovaný krátký monitorovací dotazník. Pracovníci centra také zájemce informují o rizicích infekčních chorob, možnostech léčby a poté proběhne samotný test. „Testy jsou rychlé, orientační, z kapilární krve, tedy odběr z prstu a do několika minut známe výsledek," uzavřela adiktoložka.

Po letech rozvoj příznaků AIDS
Člověk nakažený virem HIV nemusí mít řadu let žádné zdravotní obtíže. Toto období označují adiktologové jako bezpříznakové nosičství viru HIV. I v tomto bezpříznakovém období může nakažený člověk přenést infekci na další osoby, i když sám vypadá a cítí se zcela zdráv.

close Testování na HIV. Ilustrační foto. zoom_in U velké většiny HIV pozitivních dojde k rozvoji některého z příznaků HIV/AIDS obvykle za 10 až 15 let po infekci virem HIV. Na rozvoj nemoci má vliv celá řada faktorů: úroveň obranyschopnosti organismu, životní styl a výživové návyky. Každé, i lehké onemocnění, představuje pro organismus určitou zátěž. K rozvoji onemocnění AIDS ze stadia HIV pozitivity může přispět takzvaná reinfekce, tedy příjem další dávky viru HIV do organismu.

Je nesmírně důležité u nakažené osoby infekci HIV co nejdříve prokázat, aby se mohla včas zahájit léčba, která má šanci rozvoj onemocnění výrazně zpomalit, prodloužit tak život a zlepšit jeho kvalitu.