O brdských pomníčcích jsme si povídali s Josefem Čapkem a Jiřím Míkou z klubu.

„Této činnosti se věnujeme zhruba od roku 2000, intenzivně pak posledních osm let. V Brdech je celkem šest památníků a jeden pomník. Každý z nás měl nějaké informace, takže podle nich a i za pomoci dalších lidí, kteří se v Brdech vyznají, jsme pomníky dohledali a začali se o ně starat.

Ta první výprava byla s těžkou technikou, měli jsme s sebou motorové pily a krumpáče, protože některé z pomníků ani nebyly vidět. Mnoho původních měděných desek bylo zcizených, takže jsme nechali vyrobit nové," vypráví Josef Čapek.

Jiří Míka k tomu dodává: „Každý rok v květnu vyrážíme se smetáky a košťaty s patřičným povolením od přednosty vojenského újezdu do Brd a natíráme, opravujeme a upravujeme." 

Ve Středočeském kraji bylo letos jedenáct oceněných, většinou to byly obce nebo města.

Na Příbramsko jako jediné směřovala ocenění hned dvě – jedno patří právě Klubu vojenské historie Příbram a jedno řediteli Hornického muzea Příbram Josefu Velflovi. „Ocenění jsme jako klub dostali jediní v kraji a jsem na něj opravdu hrdí," dodává Jiří Míka.

Klub vojenské historie Příbram byl založený v roce 1997 a patří mezi nejvýznamnější v republice.


V současné době má přes 40 členů a  jeho věhlas je takový, že se do něj přihlásili i zájemci například z Vodňan, Tábora či z Prachatic. Členové klubu působí v několika sekcích. Tou hlavní je sekce pěší čety Rudé armády z let 1943 -1945.


Dál je v klubu sekce pěšího družstva německého Wehrmachtu z let 1938 – 1945. Obě doplňují i motorizované sekce, a protože techniku vlastní většinou jednotliví členové, je klub schopný zajistit sice menší, ale velmi kvalitní historickou ukázku bez podpory jiných klubů vojenské historie.


„V klubu fungují ještě i menší sekce, které se zaobírají československými legiemi za 1. světové války, dobou 1. republiky a  mobilizace v roce 1938, Československou lidovou armádou a máme i sekci US army," říká místopředseda klubu Jiří Míka.


Členové pořádají nebo se účastní i pietních aktů k různým výročím nebo státním svátkům. V rámci těchto aktivit spolupracují se Svazem bojovníků za svobodu, hornickým muzeem, Svazem rehabilitovaných zaměstnanců AČR, Sokolem a Kiwanis klubem. Mnozí členové mají i zkušenosti ze slavnostních čestných stráží na mezinárodní úrovni a za účasti nejvyšších státních představitelů.


Hlavní náplní činnosti klubu je příprava akcí na Slivici a na  Březových Horách.


„Podílíme se i na pořádání rekonstrukce osvobození Kamýku nad Vltavou v roce 1945 a jiných podobných akcí nejen v Česku, ale i v zahraničí, například na Slovensku, v Polsku nebo Maďarsku," dodává Míka.


K dalším aktivitám patří pořádání akcí pro děti jako je loučení s prázdninami, zajišťování branného dne pro školu v Dolních Hbitech, účast na Divadlo patří dětem, Medvědí stezka, Zámecká slavnost v Bukovanech, branný závod  pro děti Pochod za zajíčkem, který pořádá Sokol Řitka a další.


„Veškerou činnost financujeme z dobrovolných příspěvků našich členů a také z grantů. Dostali jsme například 20 tisíc od města Příbram, za které bychom chtěli poděkovat, protože finanční náročnost naší činnosti je docela veliká. Jen pro představu – na loňských akcích Slivice, Kamýk a Hbity jsme vystříleli asi jedenáct tisíc nábojů, přičemž jeden přijde na přibližně pět korun," shrnul Josef Čapek.

Lea Enenkelová