Deska s jejich jmény a kamenný kříž se doslova ztrácely pod větvemi vzrostlého keře. To už neplatí. Po našem zjištění, že hrobové místo pronajal do roku 2022 sedlčanský farář Stanislav Zápotocký, dostaly události v následujících hodinách spád. „Keř jsem odstranil, asi za půl hodiny bylo vše hotovo. Teď je hrob pokrytý břečťanem, což i docela hezké,“ uvedl Zápotocký. Připustil, že o hrob nepečoval. Vzpomněl si, že když pronájem v roce 2013 končil a místní farnost jej nechtěla prodloužit, provedl úhradu na další desetiletí z vlastní kapsy. Tím vlastně hrob zachránil. 

Jeho tehdejší rozhodnutí kvitoval i Jaroslav Nádvorník, sedlčanský zastupitel a ředitel 2. ZŠ Propojení. Byl to on, kdo se snažil na jednání zastupitelstva péči o hroby významných osobností Sedlčanska prosadit. „Pro mě z toho vyplývá nyní jeden úkol – budu na zastupitelstvu iniciovat, aby po uplynutí této lhůty platilo hrobové místo město a pečovalo o něj,“ sdělil Nádvorník. 


Myslí si, že by na hrobě mohla být se souhlasem současného nájemce Zápotockého umístěna v dohledné době kovová tabulka s informací, že jsou zde pochováni prarodiče spisovatele Škvoreckého a že děda Škvoreckého působil v sedlčanském pěveckém spolku Záboj jako praporečník. „Tyto skutečnosti by mohly být uváděny také v propagačních materiálech Sedlčan. Pro řadu návštěvníků města by to mohlo být zajímavé zpestření pobytu,“ dodal.


Nádvorník také podotkl, že by šlo například skloubit návštěvu místa posledního odpočinku Škvoreckých s cílenou hodinou školního dějepisu. „Pohovořím o tom s kolegy na poradě,“ přislíbil. „Kromě toho chodím skoro každý rok s žáky pátých tříd na hřbitov ukázat jim jedno ze dvou popravčích míst v Sedlčanech . Připomínám jim tu také pověst o nebohé Aničce z Skuhrova a poslední sedlčanské popravě. Stavíme se vždy též u symbolického hrobu Američanů a Rusů. Nyní zastávku rád rozšířím o hrob Škvoreckých,“ dodal. 

Marie Břeňová