Lví podíl na napsání knihy mají další dva lidé. Fyzioterapeutka a trenérka Paulína Novotná, která vnukla Petrušce nápad knihu napsat a pak Pavel Baštář. Ten zaštítil sazbu knihy a její vydání finančně podpořil.

„Byla jsem požádána od Petrušky Ševců a její maminky Dany, jestli bych nedocházela s Petruškou trénovat. Při první schůzce jsme se hodně bavili a postupně jsem přišla na to, že nejdříve je potřeba udělat pořádek v hlavě. Zjistila jsem, jaké měla Petruška operace, co ji trápí a další informace,“ popsala svůj první kontakt s Petruškou Paulína Novotná.

Podle Paulíny Novotné se jednou Petruška vztekala a řekla, že neví, co má dělat. Paulína odpověděla, ať napíše knihu. V tu chvíli jí začala Petruška posílat emaily, které byly základem pro vydání knihy. „Z korespondence jsem pochopila, že Petruška má velmi hluboké myšlenky,“ řekla Paulína. Kniha a její děj se točí okolo koní a také hipoterapie, na kterou Petruška dochází. První část se zaměřuje na obecné věci a informace o koních. Ty autorka čerpala z encyklopedií a podobných zdrojů.

Druhou část knihy tvoří její vlastní zážitky z hipoterapií a ježdění na koních. Druhou polovinu psala jako deníkové záznamy z jednotlivých vyjížděk a lekcí.
„Je krásný mít dceru autorkou knihy. Myšlenka vznikla přibližně před rokem. Impulsem byla Paulína, která ji trénovala. Chtěla bych moc poděkovat celé mojí rodině, Petrušce, Pavlínce a také panu Pavlu Baštářovi,“ řekla hrdá maminka Dana Ševců. Pavel Baštář celou knihu zcela zdarma vytiskl a financoval.
Kniha byla k dostání za základní cenu 200 korun. Lidé však mohli dát i větší částku.

Celý výtěžek byl věnován na provoz Obecně prospěšné organizace Alka. Podle jejích pracovníků stojí měsíční provoz 550 tisíc korun. „Doufáme, že Petruška brzy vydá i další knižní sestřičky a bratříčky,“ bylo přání ředitelky Alky Šárky Hájkové.