Starosta města Stanislav Vacek na jednání zastupitelům předložil informaci, týkající se finančního navýšení na projektovou dokumentaci knihovny se spolkovou činností, kdy původní, na podzim již schválený návrh, činil 1,5 milionu korun. Kompletní dokumentace na původní dům byla už zpracována. Nová dokumentace, které se nabídka týká, by měla počítat s tím, že objekt bude sloužit hlavně knihovně s dalšími aktivitami jen v omezené míře.

Projektant po změnách koncepce do pasivního standardu přepočetl cenu projektové dokumentace, ta vzrostla o cca půl milionu korun. Projekt knihovny bude stát kolem 70 až 80 milionů korun. V září může být hotova prováděcí projektová dokumentace.

Pak se bude se moci soutěžit o zadání zakázek. To už ovšem bude pravděpodobně po komunálních volbách.

Místostarosta Tomáš Hadžega doplnil, že není problém do rozpočtového opatření potřebnou částku doplnit, až bude schvalováno opatření č. 1/2018.

Do diskuze se postupně zapojovali další zastupitelé s tím, že se nesouhlasně vyjadřovali k dvouměsíčnímu skluzu, který projekt nabral, a domnívali se, že neprobíhá dobrá komunikace mezi radou a zastupiteli. Zastupitel Adam Böhm chtěl slyšet jasnou odpověď členů Rady města, proč ta dala nesouhlasné stanovisko k návrhu navýšení ceny studie, když je naplňováno jednohlasné usnesení zastupitelstva z podzimu loňského roku.

Starosta Vacek informoval, že plánované náklady na stavbu jsou zatím 80 milionů korun bez vybavení, v této fázi se jedná o zpracování studie a projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, v letošním rozpočtovém roce na realizaci město mít nebude a jak starosta připouštěl, je zde reálná možnost, že projekt za statisíce až miliony korun skončí v šuplíku. „Tady šlo jen o to, zda ta odpovědnost za zavázání budoucího zastupitelstva nebrání tomu, abychom to eventuálně odložili,“ přednesl Vacek. A dále pokračoval: „Ale ne zastavili, o tom nebyla řeč.“

Zastupitel Adam Böhm upřesnil, že na tomto jednání se hlasuje pouze o 500 tisíc korun na navýšení na částky na rozpočtovou dokumentaci, město ještě bude mít možnost projekt v případě potřeby zastavit, pokud nebudou vhodné podmínky. Místostarosta Hadžega podotkl, že jde jen o další ujištění, že zastupitelé chtějí v projektu pokračovat a přidat v rámci rozpočtového opatření 500 tisíc korun.

V diskusi také padla věta: „Kdo se zúčastnil jednání o prioritách města, ví, že nová knihovna byla mezi ně občany zařazena.“

K projektu se vyjádřil mimo další zástupce vedení města a obyvatel také Lukáš Ferkl za Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, a vysvětlil, jak se to má z pohledu dotace od Státního fondu životního prostředí (SFŽP), také že investici do stavby zastupitelstvo v tom-to složení schvalovat nebude a čím později se přistoupí k podání žádosti, tím se snižuje možnost získání dotačních peněz ze SFŽP. SFŽP přispěje 30 procenty z nákladů, a to i ze studie.

Navýšení částky na projektovou přípravu a dokumentaci na knihovnu se spolkovou činností byla zařazena do rozpočtového opatření č. 1/2018 a to bylo posléze Zastupitelstvem města schváleno. Projekt tedy bude dále zpracováván.