Se spacákem přichází do sedlčanské knihovny už 13 let kolem 30 čtenářů od prvních do devátých tříd a jak říká vedoucí knihovny Blanka Tauberová, noc plnou dobrodružství mají za odměnu.

„Program se snažíme zaplnit různými hrami, besedami se zajímavými hosty, četbou a dobrodružnou výpravou," říká ředitelka. Noc s Andersenem stráví především účastníci dlouhodobé soutěže s názvem Čtenářská liga. 
„V řadě knihoven se účastní této akce děti jen na základě přihlášky. V dubnu nemáme výsledky Čtenářské ligy konečné, ale oslovujeme čtenáře s nejlepšími průběžnými výsledky soutěže," vysvětluje Blanka Tauberová.

K programu letošní Noci 
s Andersenem byla ředitelka trochu „skoupá." Děti přijdou se spacáky do knihovny v 18 hodin. V pátek je prodloužená provozní doba pro veřejnost do 20 hodin, začátek akce ale na druhé straně mohou prožít i běžní návštěvníci. „Na začátku poděkujeme Pohádkové babičce a dědečkovi, že k nám chodí předčítat. Potom se představí hosté Marie Bazalová a Sláva Sosnovec," sdělila.

Proč budou vyprávět a besedovat právě oni? „Děti si nejen čtou knihy a časopisy. Snažíme se každý ročník soutěže Čtenářská liga oživit nějakou novinkou. Tou letošní jsou články pro noviny a téma Venkovní zprávy, které budou základem pro stejnojmenný časopis."

Jaké je zaměření letošní výtvarné dílny, nebo kam tentokrát knihovnice plánují noční výpravu, zůstává tajemstvím.

Marie Břeňová