Vedení obce se podařilo získat dotaci od Středočeského kraje ve výši zhruba 32 tisíc korun.

„Ačkoliv se tyto prostředky nezdají jakkoli velké, podařilo se kvůli nim dokoupit úložné skříně pro rozšiřující se knihovní fond a knihovničku pro dětskou literaturu. Současně s tím se podařilo zakoupit i nový počítač s tiskárnou, tak aby bylo možné nabídnout internetové připojení a studium multimédiálního fondu všem návštěvníkům knihovny,“ uvedl místostarosta Bohutína Martin Matuna.

Kromě městských knihoven je údajně bohutínská co do počtu návštěvníků a výpůjček nejlépe hodnocenou obecní knihovnou. „Díky práci naší knihovnice se daří realizovat i výpůjční systém s knihovnou v Příbrami, takže se dá říct, že jsme schopni uspokojit téměř všechny požadavky návštěvníků knihovny. Důsledkem toho není právě jen nárůst objemu knihovního fondu, ale také nárůst počtu návštěvníků a to i mimo obyvatel Bohutína,“ vysvětlil Martin Matuna.

Do jisté míry také knihovna plní roli komunitního centra. Každý pátek se v potkávají skupiny obyvatel, přičemž převažují zejména děti. Ty se zde věnují nejen studiu knih, ale také si zde mohou například kreslit. Také se v knihovně ale konají rozbory knih společně s knihovnicí.