Jak název projektu Knížka pro prvňáčka napovídá, každý účastník ještě dostal s blížícím se koncem školního roku svou knihu, napsanou a ilustrovanou přímo pro prvňáčky, kterou rodiče v obchodech nenajdou.

Samotný projekt si klade za cíl podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě, který je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti během celé školní docházky i pro pozdější uplatnění v životě. Této akce se už druhým rokem účastní tisíce dětí z celé republiky.