„Systém doplatků jednotlivých obcí je v současném stavu nekoncepční. Každá obec má podmínky nastavené jinak, některé přispívají velmi vysoké částky, některé nepřiměřeně nízké. Obce, které jsou obslouženy výlučně železnicí, nedoplácejí nic,“ píší starostové v otevřené výzvě.

Vláda schválila navýšení platů řidičů hromadné dopravy, následně také navýšení minimální mzdy. „Toto opatření výrazně navýšilo náklady dopravců, a protože je díky tomu ztráta na veřejné dopravě vyšší a my jsme povinni tuto ztrátu hradit, podíl, který mají Středočeské obce zaplatit na veřejné dopravě navíc, se pohybuje okolo částky 90 milionů korun v roce 2018,“ stojí dále ve výzvě.

Podle vyjádření Středočeského kraje ho nastalá situace způsobená přijatým nařízením vlády o zvýšení mzdových tarifů řidičů netěší, nicméně vládní nařízení je třeba plnit. Potřebné finanční prostředky pro tento účel je nutné uvolnit a promítnout je do již uzavřených smluvních vztahů.

Starosta Sádku Karel Brůžek na otázku, zda obec pocítila nárůst nákladů, odpověděl: „Pokud vím, kraj hodně vyjednává. Základní obslužnost financuje kraj, my patříme pod Obecnici, která nám ty částky přefakturovává, a podle faktur jsou částky opravdu mírně zvednuté. Nemáme nové informace, co se na kraji děje, ale co jsem měl v rozpočtu, to mi ta částka zatím nepřerostla.“

Jinecký starosta Josef Hála k navýšení nákladů informoval takto: „U nás se jedná asi o jedno procento nákladů, to nic neznamená, žádný problém nenastane. Myslím si, že je to spíše problém obcí kolem Prahy, že v našem regionu by měl být klid.“

Že se s navýšením nákladů nemusí obce potýkat samostatně, objasnil Petr Štěpánek, starosta Petrovic: „V rámci sdružení obcí Sedlčanska jsme se dohodli, že budeme postupovat jednotně a mandát jednat od nás dostal Jiří Burian, sedlčanský starosta a senátor. Ten se vyjádřil tak, že zatím na výzvu kraje neodpověděli, i když o ní na valné hromadě jednali a nikdo z kraje s ním zatím nejednal.