Záměru dali zelenou mimo jiné i krajští zastupitelé. Proti jsou ale například bývalý příbramský starosta Josef Řihák (ČSSD) a nebo další krajský zastupitel a starosta Petrovic u Sedlčan Petr Štěpánek (STAN).

„Tyto haldy jsou v těsné blízkosti obcí, které s nimi nemají žádný problém. Za poslední roky se neprokázal jejich žádný podstatný negativní dopad na životní prostředí, haldy zarůstají náletovými dřevinami, keři, trávou, dochází k úspěšné samorekultivaci a do členité krajiny Příbramska již patří. Naopak zahájení jejich rozebírání je proces na několik desítek let spojený s hlukem, prašností a zvýšeným provozem těžké dopravy,“ míní Petr Štěpánek.

Původně proti jakémukoli nakládání s odvaly bylo i město Příbram. Nicméně nyní se jeho postoj, zdá se, částečně změnil. „Novinkou je, že státní podnik DIAMO by chtěl ten materiál využít pro stavbu liniových staveb tady v okolí. To vítáme, ale chceme být obezřetní a chceme vědět, jaký dopad by případné rozebírání těchto odvalů mělo na životní prostředí, abychom neohrozili obyvatele města nebo místní ekosystémy,“ vysvětlil příbramský starosta Jan Konvalinka (ANO).

S tím, že je budoucnost hald velkým tématem souhlasí i ředitel příbramské pobočky DIAMA Zbyněk Skála. „Byly zpracovány celkem čtyři různé varianty budoucnosti odvalů a ty byly předložené dotčeným obcím. Valná většina z nich si vybrala čtvrtou variantu, tedy urychlené odtěžení odvalů pomocí vysutý pásový dopravníků na centrální odval u Bytízu. V tomto záměru dál pokračujeme. Nově jsme ale byli pověřeni ministerstvem průmyslu a obchodu zpracovat studii proveditelnosti všech čtyřech variant,“ uvedl k současnému stavu věci Zbyněk Skála.

Další novinkou je možné využití kameniva z odvalů na dopravní stavby. V blízké budoucnosti by v okolí Příbrami totiž měla pokračovat jak dostavba dálnice D4 směrem na Strakonice a Písek, tak také část jihovýchodního obchvatu samotné Příbrami mezi Bohutínem a osadou Brod.

„Oslovily nás všechna v širším výběru oslovená konsorcia, která by se mohla na těchto stavbách podílet, s požadavkem, zda jsme schopni jim na tyto stavby dodávat kamen. Všem jsme odpověděli, že ano a že budeme zajišťovat radiační monitoring tak, aby z naší strany byly dodržené všechny potřebné podmínky,“ ujistil veřejnost Skála s tím, že kamenivo z odvalů se už pro silniční stavby nedávno používalo, například při prodloužení dálnice D4 u Dubence.