„Obdivujeme industriální architekturu šachetních budov a nesmírně důmyslnou podzemní infrastrukturu a mnohdy opomíjíme místa, která se krčí v jejich stínu; a přitom představovala neodmyslitelnou součást zdejší báňské činnosti a života havířských rodin. Právě tato místa příchozí zájemci spolu s průvodcem navštíví a budou tak mít možnost nahlédnout na jedinečné urbanistické a architektonické dílo ze zcela jiné perspektivy než při běžných prohlídkách muzejních expozic," zve na akci Stanislava Moravcová z hornického muzea.

Procházky začínají v 11, 13 a 15 hodin v areálu Ševčinského dolu, trvají přibližně 90 minut. Vstupné činí symbolických pět korun.

Součástí speciální nabídky Hornického muzea Příbram na sobotu je zvýhodněné vstupné do všech expozic rovněž za pětikorunu. Návštěvníci se mohou těšit na například na obří vodní kolo dolu Drkolnov, jízdu důlním vláčkem Prokopskou štolou, zážitkové putování podzemím dolu Anna a Vojtěch, historické parní stroje či jedinečný výhled na okolí z ochozu věže Ševčinského dolu.