„Pokud komín popraská, musí majitel zajistit opravu a dokud nemá v ruce revizi komínového tělesa, nesmí znovu zatopit, což je zrovna v zimě dost nepříjemné,“ dodal profesionální hasič.

I po požáru musejí vlastníci domů hasičům předložit potvrzení o provedené kontrole komínů. V případě, že takový doklad nemají, vystavují se riziku, že jim pojišťovna neuhradí způsobenou škodu. Kdo si tuto kontrolu nezajistí, porušuje zákon o požární ochraně a od nás v případě požáru dostane pokutu.
Mrazy sice polevily, ale topná sezona ještě zdaleka nekončí. Ti, kdo hodili za hlavu povinné kontroly komínů, by si je měli v rámci vlastní bezpečnosti zajistit. Kontrola spalinové cesty je povinná pro všechny provozovatele palivových spotřebičů. Pravidelnou kontrolu komínů ukládá nařízení vlády č.91/201 sbírky.

Nejde jen o kontrolu komína, zda je průchozí, ale hlavně o to, jestli komín není někde porušený. Jestli v něm nejsou průduchy, kterými by kouř mohl unikat do obytných místností.

Majitelé rodinných domů by si měli nechat zkontrolovat komín minimálně jednou do roka, a to odborně způsobilou osobou. Tou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Cena kontroly se pohybuje kolem 500 korun. V případě, že při požáru domu shoří i doklad o kontrole, má kominík jeho kopii.

Co se musí kontrolovat:

•Umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv. Posouzení komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti.
•Zda-li je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům.
•Zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovým pláštěm objektu.
•Stavebně technický stav

ROMANA ŠIMKOVÁ, KAREL HUTR