Zároveň 12. října od 15 do 20 hodin a 14. října od 12 do 18 hodin bude uzavřena ulice Milínská v úseku mezi okružní křižovatkou Milínská, Plzeňská, Hailova až křižovatkou ulic Milínská, Špitálská.

Objízdná trasa bude vedena obousměrně ulicemi Špitálská, Čs. armády, Plzeňská. Autobusy MHD č. 1A, 3A, 3B, 10A, 10B a příměstské autobusy pojedou po objízdné trase. Nebude obsluhována autobusová zastávka „Příbram, Milínská - T.G.M.“ na náměstí T. G. Masaryka.