Chátrající budova ubytovny je již dlouhá léta ve špatném technickém stavu. Konstrukce budovy, její vnitřní prostory, rozvody, ale i okna a fasáda už jsou však v tak havarijním stavu, že její oprava byla nevyhnutelná.

Třípodlažní budova sloužila jako domov pro občany v tíživé sociální situaci. Městu se podařilo na její rekonstrukci, která vyjde na 26 881 626 korun včetně DPH, získat dotaci od Státního fondu podpory investic. Ta pokryje 60 procent všech nákladů, zbytek uhradí město Dobříš z vlastních zdrojů.

„O tom, že se město pokusí získat dotaci na rekonstrukci této ubytovny rozhodlo naše zastupitelstvo už v listopadu 2019. Jsme rádi, že jsme v rámci této dotační výzvy byli úspěšní, protože financování takových projektů výhradně z vlastních prostředků není v dnešní složité době jednoduché,“ řekl místostarosta Tomáš Vokurka.

Jak bude budova ubytovny vypadat po rekonstrukci? „Stavebními úpravami objektu vznikne celkem 29 nových bytových jednotek, z nichž 15 bude stále vyčleněno pro občany ve znevýhodněné sociální situaci. Ostatní byty budou patřit do skupiny takzvaně dostupných bytů. V rámci realizace vznikne také denní místnost pro domovníka nebo pracovníka poskytujícího sociální služby,“ upřesnil Tomáš Vokurka.

Ubytovnu zrekonstruuje společnost Vistoria CZ, která byla jako zhotovitel celkové rekonstrukce vybrána prostřednictvím veřejné zakázky. Stavební práce by měly být ukončeny v únoru roku 2022.