Na aktuální práce získalo město dotaci 1,125 milionu korun z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací. Spoluúčast vlastníka, tedy Březnice, tvoří minimálně 50 procent. „Výběrové řízení na provedení prací vyhrála firma Torus, která bude rekonstruovat východní část budovy, kde se plánuje umístění galerie a muzea,“ uvedla březnická starostka Jana Krajmerová.

Tyto peníze by měly vystačit na dokončení podlah, na výrobu okenic, dveří, vymalování již hotových místností a také by měly pokračovat stavební práce v bytě správce objektu.

„Bývalá jezuitská kolej se školou a seminářem svatého Josefa byla postavena v polovině 17. století podle plánů významného italského stavitele Carla Luraga. Plány na stavbu byly tehdy, jak bylo obvyklé, schváleny jezuitskými stavebními inspektory nejen v Praze, ale i v Římě. Na svou dobu tak vznikla kvalitní, i když nevelká stavba, splňující tehdejší potřebu mnišského řádu. Největší stavební úpravy byly provedeny v roce 1773 pro nového uživatele, kterým byl vojenský erár a později okresní soud,“ vysvětlila starostka.

Jezuitská kolej, která s kostelem tvoří dominantu náměstí, se stala majetkem města již v roce 1959. Po ukončení činnosti okresního soudu zde bylo například odborné dřevařské učiliště, byty obyvatel města či zde sídlily různé firmy. Jejich činnost v těchto prostorách skončila v roce 2007 vystěhováním posledního nájemce.

Od roku 1996 je za přispění státních dotací objekt opravován. Mimo jiné už byla rekonstruována střecha a komíny, odvodněny sklepy, repasována okna, byly udělány nové omítky a upravena rajská zahrada.

Předpokládané náklady na obnovu celého areálu jsou zhruba 50 milionů korun. Město samozřejmě není schopno takovou sumu ve svém rozpočtu najít, a proto se snaží o získání peněz z evropských fondů.

Karel Souček