Na ZŠ Školní je v karanténě jedna třída druhého stupně. „Rozhodnutím krajské hygienické stanice byla nařízena karanténa jedné třídy. Pozitivní test byl prokázán pouze u jednoho žáka, který je zcela bez zdravotních obtíží. Krajskou hygienickou stanicí nebyla škole nařízena žádná další opatření,“ uvedla ředitelka školy Klára Karlíková.

Nicméně škola pro jistotu zavádí některá bezpečnostní opatření, kdy například doporučují rodičům žáků, kterým byla nařízena karanténa, aby až do potvrzení negativních výsledků testů neposílali do školy ani sourozence těchto dětí, či aby rodiče děti vybavili každý den dvěma čistými rouškami, protože v společných prostorách školy bude nošení roušek požadováno a také se upraví výuka tak, aby se žáci z jednotlivých tříd stýkali co nejméně. Všechna opatření rodiče najdou na webu školy.

V druhém případě jde o sedm žáků ZŠ 28 října. „Dle informací od zákonných zástupců je do karantény umístěno sedm žáků, z toho tři žáci prvního stupně a čtyři žáci druhého stupně. Nicméně k dnešnímu dni je na škole nulový počet potvrzených případů onemocnění covid-19,“ sdělila ředitelka školy Markéta Špaková s tím, že v učebně, ve kterých probíhala výuka těchto žáků, byla okamžitě provedena následující opatření: intenzivní větrání, dezinfekce ploch, úklid, ve dvou případech odešli žáci na školní zahradu.

Podle mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dany Šalamounové se ale tyto údaje projeví až druhý den, neboť hygienici údaje sčítají vždy ráno. Nicméně podle jejích slov zatím žádná razantnější opatření nezavádějí. "V takových to případech umisťujeme do karantény jen tu třídu a pedadagoga, kterých se to týká. Ostatní provoz školy ponecháváme na jednotlivých zařízeních, tak jak si zavedly pravidla na začátku školního roku," konstatovala Dana Šalamounová.