Hlavní mši svatou v neděli v 9 hodin bude celebrovat Mons. G. Leanza, apoštolský nuncius v ČR. Zahajovací koncert Festivalu varhanní hudby, který pořádá občanské sdružení Matice Svatohorská v podání více jak osmi varhaníků z České republiky a Německa, bude v pátek v Praze, v kostele sv. Kajetána. Jaroslav Tůma, přední český varhaník rozezní chórové varhany na Svaté Hoře v Příbrami v neděli při koncertu ve 14 hodin v prostoru Korunovační kaple.

V roce 1732 vsadil pomocný biskup pražský Johann Rudolf Šporck dle papežského dekretu 22. června milostné sošce Panny Marie Svatohorské na hlavu drahocenné korunky. Oslavy Korunovace trvaly osm dnů a zúčastnilo se jich přes sto tisíc věřících, kteří na Svatou Horu připutovali z blízka i z daleka.