Kvalitu vody pro koupání určuje především množství řas a sinic v ní obsažených. Pokud jejich množství přesáhne určitou mez, alergičtí jedinci s citlivou kůží, kojenci nebo děti, by se koupat neměli, nebo by se alespoň následně měli důkladně omýt.

Přítomnost sinic ve vodě může každý jednoduše zjistit sám za pomoci malého testu. Stačí naplnit průhlednou umělohmotnou láhev (PET láhev) vodou odebranou v nádrži a tuto vystavit na půl hodiny slunečním paprskům. Pokud voda obsahuje sinice, které mohou v případě, že se jedná o toxické druhy, být nebezpečné, usadí se v láhvi při hladině a vytvoří zeleně zabarvenou vrstvičku. Pokud se jedná o řasy, zůstane celý sloupec vody v láhvi stejnoměrně zabarven.

Na většině koupališť v příbramském regionu se vyskytují především řasy, v menším množství sinice. I tak se voda zabarví do zelena. Přímá zdravotní rizika však koupajícím se lidem nehrozí. V Jincích, Obecnici či na Novém rybníku bývá kvalita vody lepší než v jiných lokalitách.