Na vrátnici podniku může každý za odevzdanou automobilovou baterii o maximálních rozměrech 350 krát 200 mm dostat 150 korun, oproti předchozí stokoruně.

Za baterii do náklaďáku je to 300 korun a za motocyklovou oproti deseti korunám nyní nově 20 korun.

Odevzdat vysloužilé baterie je možné v Kovohutích kdykoli, je tam nepřetržitý servis 24 hodin denně a sedm dní v týdnu. Do firmy lze přijet a odevzdat k ekologickému zpracování nejen olověné baterie, ale i elektroodpad nebo baterie jako suché články, což jsou tužkové baterie, takzvané buřty, a podobně, a to jak zinko – uhlíkové, tak i alkalické a ostatní.

Kovohutě také vykupují a recyklují další odpady z autovraků jako autokatalyzátory, kabely, cívky či plošné spoje a recyklují polypropylen z olověných baterií i dalších odpadů.

V rámci Projektu Školy se Kovohutě podílejí na ekologické výchově dětí a mládeže ve sběru a třídění odpadů.

Kovohutě jsou významným zaměstnavatelem regionu, zpracovatelem odpadů s obsahem olova a cínu, výrobcem olova, jeho slitin a dalších výrobků. Také zpracovávají odpad s obsahem drahých kovů.